Den s překladem 2008

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

III. ročníku překladatelské soutěže,

které se bude konat pod záštitou děkanky Filozofické fakulty OU doc. dr. Evy Mrhačové, CSc.

 • dne 19. BŘEZNA 2008
 • od 9.00 hodin v místnosti E24 (budova E Filozofické fakulty OU)
   

Program dopoledního zasedání:

 1. Děkanka FF OU doc. dr. Eva Mrhačová, CSc.
  Zahajovací projev a předání čestných uznání
   
 2. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ústav translatologie FF UK Praha
  Kvalita překladu a standardizace překladatelských služeb na evropském trhu
   
 3. Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., Ústav Dálného Východu FF UK Praha
  Čínská poezie česky (a česká čínsky)
   
 4. Doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., FF UK Bratislava
  Nové žánre prekladu
   
 5. Doc. Det Priv-Doz . PhDr. Lenka Vaňková, Dr., FF OU Ostrava
  Jazyková charakteristika postav v současné německé próze a problematika překladu
   
 6. Mgr. Petra Paroubková-Kováčová
  Úskalí tlumočení. Postřehy z tlumočnické praxe.
   
 7. Diskuse a závěr

Program odpoledního zasedání (13.30 – 15.30 hodin):

 • Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v překladatelských dílnách na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře.
   
 • Překladatelské dílny jsou otevřeny nejen soutěžícím, ale také všem ostatním zájemcům o překlad.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022