Den s překladem 2021

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni k účasti na setkání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení

XVI. ročníku překladatelské soutěže,

které se koná pod záštitou děkana FF OU, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D., 16. března 2021 od 9.10 hodin online na platformě ZOOM.


Program dopolední konference:
1. zástupce vedení FF OU
Úvodní slovo a blahopřání oceněným studentům
9.00–9.30
2.Kateřina Klabanová, překladatelka, Praha
Bez upjatosti a obhroublosti: Jak přirozeně převádět přímou řeč, vnitřní monolog či ich-formu.
9.40–10.10
3.doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D., FF UP Olomouc
O hajcrech a mašinfírech – nevyřešitelné výzvy při překladu Aloise Nebela do španělštiny
10.20–10.50
4.PhDr. Pavel Král, FF UP Olomouc
Člověk a stroj v překladovém procesu: konfrontace či kooperace?
11.00–11.30
5.bc. Fabiána Tetamenti, studentka Angličtiny pro překlad, FF OU
Studentské překlady: v čem studenti chybují a jak to dělat lépe
11.40–12.00
6.Martin Pšenička, šéfredaktor časopisu Plav
Jak vzniká časopis pro světovou literaturu
12.00–12.40
Závěr dopolední konference12.45
 
Odpolední program
PŘEKLADATELSKÉ DÍLNY PODLE PRACOVNÍCH JAZYKŮOD 14.10
Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v dílnách dle pracovních jazyků rovněž online na platformě ZOOM.
angličtina: dílna nad překlady studentů středních škol, dílna nad překlady studentů vysokých škol
němčina: 18. 3. 2021 v 15 hodin
španělština
francouzština
ruština
polština
latina

Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad, nejen soutěžícím.

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2021

Kateřina Klabanová (1973) vystudovala translatologii na FFUK, věnuje se literárním překladům z angličtiny a němčiny, občas rediguje a v porotě Soutěže Jiřího Levého hodnotí příspěvky mladých talentů. Vedla kurzy literárního překladu Obce překladatelů a několik let působila ve výboru Obce, kterou také zastupovala v Evropské radě asociací literárních překladatelů. Měla a má štěstí na takové autory, jako byli či jsou George Orwell, Martin Amis nebo Margaret Atwoodová, baví ji ale i knížky pro děti nebo rozverná poezie.

Enrique Gutiérrez Rubio je španělským lingvistou a překladatelem. Absolvoval studium slavistiky a germanistiky a v roce 2007 získal titul Ph.D. s vyznamenáním v oboru bohemistiky na FF Universidad Complutense de Madrid. Od roku 2008 působí na Katedře romanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, kde se v roce 2016 habilitoval a získal docenturu v oboru Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením na románské jazyky. Ve výzkumu se orientuje zejména na kognitivní lingvistiku a na španělskou morfologii a frazeologii. Je autorem pěti vědeckých monografií a více než 35 odborných článků. Překládá především z češtiny – např. Zatím dobrý (Jan Novák a Jaromír 99), Alois Nebel (Jaroslav Rudiš a Jaromír 99) nebo Ztracený deník profesora z Essexu (Miroslav Šašek a Olga Černá).

Pavel Král působí od roku 2003 na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Zabývá se problematikou na pomezí jazyka a technologií, vyučuje předměty věnované využití IT pro překladatele a počítačem podporovanému překladu (CAT) a koordinuje studentské překladatelské praxe.

Martin Pšenička (1983, Praha) vystudoval Literární akademii, studium českého jazyka a literatury na FF UK nedokončil. Od roku 2014 působí v redakci Plavu, měsíčníku pro světovou literaturu, od podzimu r. 2018 je jeho šéfredaktorem. Externě spolupracoval s Českým rozhlasem Vltava na cyklech pořadů o české či americké poezii, autorsky se podílel na knize esejí Básně a místa (2015) a je spolueditorem volně navazujícího souboru Hrdinové v básních (2017, s J. Hrdličkou a M. Jaluškou) či kolektivní monografie Věci v básních: Od Achilleova štítu po hyperobjekty (2020, s J. Hrdličkou a A. Snelling). Pracuje jako jazykový redaktor na volné noze, příležitostně překládá poezii a texty z oblasti literární vědy.

Fabiána Tetamenti vystudovala bakalářský obor Angličtina ve sféře podnikání na Ostravské univerzitě a nyní je studentkou druhého ročníku magisterského oboru Angličtina pro překlad. Při studiích pracuje jako překladatelka především v audiovizuální tvorbě a jazyková lektorka. Mezi její koníčky patří studium jazyků, kromě angličtiny se zajímá také o španělštinu a korejštinu.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 03. 2022