Den s překladem 2006

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení I. ročníku překladatelské soutěže, které se bude konat pod záštitou děkanky Filozofické fakulty OU doc. dr. Evy Mrhačové, CSc. dne 16. března 2006 od 9.00 hodin v místnosti E24.

Program dopoledního zasedání:
1.Děkanka FF OU doc.dr. Eva Mrhačová, CSc.
Zahajovací projev a předání čestných uznání
2.Prof. dr. Jaroslav Hubáček, CSc., FF OU Ostrava
K demokratizaci současného českého jazyka
3.Doc. dr. Jana Raclavská, Ph.D., FF OU Ostrava
K jazykové situaci na Těšínsku
4.Prof. dr. Edita Gromová, CSc., FF UKF Nitra
Aktuálne teoretické reflexie o prekladu a prekladaní
5.Prof. dr. Jana Králová, CSc., Ústav translatologie FF UK Praha
Překlad a překládání z hlediska účelu
6.Doc. dr. Daniela Müglová, CSc., FF UKF Nitra Procesuálne špecifiká konsekutívneho tlmočenia
7.PhDr. Miroslav Jindra, FF UK PrahaK současné situaci překladu a překládání u nás
8.Petr Kautský, Jednota tlumočníků a překladatelů PrahaCo dává JTP translatologické teorii a praxi
9.Diskuse
Závěr
colspan="2"> 
Program odpoledního zasedání (13.00 – 15.00 hodin):
colspan="2">Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat na jednotlivých katedrách (KAA, KGE, KRO, KSL), místo konání bude upřesněno na příslušné katedře.

Aby se této akce mohli zúčastnit všichni studenti i učitelé fakulty, paní děkanka udělila na tento den děkanské volno.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2019