Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018

Dne 22. listopadu 2018 se konal již 22. ročník Studentské vědecké konference, na které vystoupili studenti a studentky katedry germanistiky Filozofické fakulty. Letošní konferenci, která se poněkud netradičně konala v prostorách budovy B, zahájila proděkanka pro vědu, výzkum a rozvoj dr. Michaela Závodná a moderace se již tradičně ujala doc. Pavla Zajícová. Studenti představili příspěvky v sekcích literární věda, lingvistika, reálie, hospodářská němčina a opět se konala také soutěž o nejlepší studentský referát, o Cenu Františka Schwarze, v kategorii diachronní lingvistiky.

Opět se prezentovali také studenti magisterského a doktorského studia, jejichž příspěvky přímo navazují na bádání realizované v Centru – výskyt a užití odborné terminologie denním tisku, problematika překladu termínů, postavení anglicismů v odborném ekonomickém textu nebo téma slovotvorby v oblasti IT. Konkrétně se jednalo o následující příspěvky:

  • Veronika Biskupová – Anglizismen in der Rubrik Wirtschaft in der deutschen Tagespresse: Hilfe oder Hürde?
  • Daniel Gomola – Das Fachwort in der Rubrik Politik. Eine Untersuchung anhand Frankfurter Allgemeinen Zeitung
  • Radim Maňák – Zur Wortbildung im EDV-Bereich. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse

Tento ročník byl mimořádný - svědčí o tom nejen pochvalná slova prof. Lenky Vaňkové, vedoucí katedry germanistiky, ale také rozhodnutí odborné poroty ocenit všechny účastníky. Mezi referáty nebylo letos slabé místo, všichni byli precizně připraveni a předvedli skutečně kvalitní výkony. Za svůj osobitý přednes byli odměněni stáži do Evropského parlamentu v Bruselu Petr Heczko a Vendula Šípková.

Velkou poctou pro naši konferenci byla návštěva rektora Ostravské univerzity, prof. Jana Laty, který předal věcné a finanční ceny. Vítězky Ceny Františka Schwarze, studentky Barbora Krejčová a Sandra Hrbáčová se za přednes referátů na téma Was sollten unsere Vorfahren trinken? Empfehlungen aus deutschen Monatsregeln des 15. Jhs. a Haben Sie Fieber? Kein Problem. Ein Vergleich von Zaubersprüchen des 15. Jhs. rovněž podívají do Evropského parlamentu - tuto cenu věnoval europoslanec Ing. Evžen Tošenovský.

Děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě letošní Studentské vědecké konference, zejména dr. Ireně Šebestové a jejímu týmu. Děkujeme také všem vystupujícím studentům a studentkám a v neposlední řadě také jejich vyučujícím, kteří se s nimi zodpovědně připravovali. Velký dík patří také sponzorům naší konference.


Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018
Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2018

Více fotografií najdete na Facebooku Katedry germanistiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 08. 2020