Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016

V pátek, dne 2.12.2016, se uskutečnila Studentská vědecká konference katedry germanistiky, která byla spojená s již dvacátým ročníkem Ceny Františka Schwarze v sekci diachronní lingvistiky. Studenti prezentovali své příspěvky z oblasti translatologie, literární vědy, reálií, hospodářské němčiny a jazykovědy. Protože letos byla konference ještě o něco slavnostnější něž jiné roky, připravili členové katedry spolu se studenty výstavu o studentských vědeckých konferencích na katedře germanistiky za posledních dvacet let.

Ocenění za své konferenční příspěvky získali Daniel Gomola, Nikola Honyszová a Karin Vápeníčková. V soutěži o Cenu Františka Schwarze zvítězily Eliška Pořízková, Lucie Nováková a Pavla Grygarčíková. Na všechny oceněné čekají kromě našeho uznání také atraktivní ceny – týdenní stáže v Evropském parlamentu v Bruselu a také zajímavé finanční odměny.

Děkujeme knihovně a studovně Filozofické fakulty za možnost uspořádat Studentskou vědeckou konferenci v jejích prostorách. Vážíme si, že naši konferenci zahájil pan proděkan Mgr. Richard Psík, Ph.D. a slavnostního vyhlášení se zúčastnil pan rektor Prof. MuDr. Jan Lata, CSc. Ceny předával také pan doc. ing. Jiří Schwarz, CSc. a v odborné porotě zasedl hostující profesor katedry germanistiky a zahraniční expert projektu „Posílení rozvoje Centra výzkumného jazyka angličtiny a němčiny na FF OU pan prof. Axel Satzger z TU Dresden. Děkujeme také hlavní organizátorce letošní konference PhDr. Ireně Šebestové, CSc. a moderátorce doc. PhDr. Pavle Zajícové, Ph.D. Naše díky patří také samozřejmě vedoucí katedry germanistiky a ředitelce Centra výzkumu odborného jazyka Prof. PhDr. Lence Vaňkové, Dr., která má na kontinuitě a na vysoké odborné kvalitě studentských vědeckých konferencí na katedře germanistiky největší zásluhu.

Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská
Jubilejní Studentská vědecká konference katedry germanistiky 2016
Autor: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. a Mgr. Jitka Platovská

Více fotografií si můžete prohlednout na Facebookovém profilu katedry germanistiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2017