Studentská vědecká konference KAA 2014 a nové členky projektového týmu CVOJ

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Na sklonku roku 2013 přibyly do výzkumného týmu projektu Centra pro výzkum odborného jazyka angličtiny a němčiny dvě nové pracovní síly, čerstvé interní doktorandky katedry anglistiky Tereza Cigánková a Jana Orlíková. Týmová práce v rámci projektu pro ně není novinkou: v letech 2012 a 2013 pracovaly ještě v pozici magisterských studentek v kolektivním projektu Studentské grantové soutěže, v jehož rámci vystoupily nejen na konferenci studentské, ale úspěšně také obstály na tematické doktorandské konferenci pořádané týmem projektu SGS v listopadu 2012, a to nejen při  prezentaci výsledků výzkumu, ale také v diskusi s domácími kolegy i zkušenými plenárními řečníky – prof. J. Tárnyikovou (UP Olomouc) a prof. H.G. Widdowsonem (University of Vienna). Obě studentky navazují ve svém aktuálním výzkumu na poznatky a výzkumné výsledky projektů magisterských: Tereza Cigánková zúročí své zkušenosti z analýzy hodnotících prvků a žánrové analýzy institucionálních webových stránek univerzit ve svém současném výzkumu multimodálního ustrojení webových stránek kulturních institucí (divadelních a tanečních souborů); Jana Orlíková využije výsledků svého výzkumu kohezních řetězců a koherenčních mechanismů v populárně naučných časopiseckých článcích při svých aktuálních analýzách lékařských textů v žánrech zaměřených na různé cílové skupiny čtenářů. Zatímco 26. března 2014 ještě prezentovaly na studentské vědecké konferenci závěry nedávného magisterského výzkumu, na mezinárodní konferenci pořádané CVOJ v rámci řešeného projektu v listopadu 2014 již vystoupí s prvními výsledky výzkumu disertačního.

Tereza Cigánková
Jana Orlíková
Studentská vědecká konference KAA 2014

Za výzkumný tým CVOJ Renáta Tomášková


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022