První svazek knihy Valašsko – historie a kultura opět k dostání!

Reprezentativní, řadou cenných historických fotografií doprovázená kniha Valašsko – historie a kultura, jež vzešla ze spolupráce Ostravské univerzity s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, byla vydána roku 2014. Nevelký náklad 300 kusů byl do roka rozebrán a kniha se stala nedostatkovým zbožím, jež se nikdy neohřálo ani na pultech antikvariátů. Od loňského roku si sice zájemci mohou zakoupit druhý svazek stejného jména s podtitulem Obživa, který byl oproti obecnějšímu prvnímu dílu již tematicky ohraničen, avšak úvodní publikace zůstávala nadále nedostupná.

Teprve v letošním roce, přesně sedm let po zářijovém konferenčním jednání v Rožnově pod Radhoštěm, které zahájilo dlouhodobější spolupráci s Valašským (dnes již Národním) muzeem v přírodě, se podařilo zrealizovat dotisk prvního svazku. Snaží se tedy vyhovět poptávce po publikaci, která se opakovaně vynořovala z odborných kruhů i řad široké veřejnosti. Kniha shrnující obecnější témata vztahující se ke specifikům regionu Valašska v oblastech etnografie, historie, jazykovědy, literární historie i valašská krajiny, je nyní k dostání např. v univerzitním knihkupectví. Snad se dočká stejného zájmu jako v roce 2014.

Více o knize


Kniha


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 10. 2020