OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Publikační činnost - IS PUBL

1


Publikační činnost členů katedry slavistiky

Na pomoc učitelům a překladatelům.

Studia Slavica

Recenzovaný vědecký časopis vydávaný společně Ostravskou univerzitou a Univerzitou v Opoli.
facebook
social hub