FAQ

Katedra romanistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Tř. Československých legií 9
701 03 Ostrava

  
cz   en


Konference

Charakteristika katedry romanistiky

Obě oddělení katedry romanistiky zajišťují výuku jazykovědných, translatologických, didaktických a literárněvědných disciplín v rámci bakalářských studijních oborů Francouzština ve sféře podnikání, Francouzský jazyk a literatura, Španělština ve sféře podnikání, Španělský jazyk a literatura a v navazujících magisterských oborech Francouzský jazyk a literatura, Francouzština pro překladatelskou praxi, Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, Španělský jazyk a literatura, Španělština pro překladatelskou praxi a Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ. Dále nabízí katedra učitelům v rámci celoživotního vzdělávání tříleté studijní obory v kombinované formě: Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro SŠ a Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro SŠ.

V roce 2010 byly akreditovány dva nové studijní obory: Francouzština pro překladatelskou praxi a Španělština pro překladatelskou praxi (v obou případech jde o navazující magisterské jednooborové studium v prezenční formě).

Katedra romanistiky zajišťuje výuku povinně volitelných a výběrových jazyků pro celou Ostravskou univerzitu. Vyučují se následující jazyky: francouzština, španělština, portugalština, italština, rumunština a galicijština.

Vědeckovýzkumná činnost katedry romanistiky je zaměřena na lingvistiku, literární vědu, translatologii a didaktiku. Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou českých a zahraničních institucí v rámci programu Erasmus a na základě bilaterálních smluv.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt