Překládám, překládáš, překládáme - aneb Překladatelská soutěž opět na FF OU v Ostravě

Již tradičně se dne 11. března 2014 konala na FF OU překladatelská soutěž pro studenty. Akce proběhla za bohatého dopoledního programu a navazujících překladatelských dílen katedry. Pokud jde o dopolední část, promluvili Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D., Mgr. Martin Djovčoš, Ph.D., Gabriela Gańczarczyk a doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Tematická paleta referátů byla velmi pestrá, od komunitního tlumočení přes sociologii překladu až po legendy severoamerických Indiánů.

Překladatelská soutěž 2014Překladatelská soutěž 2014Překladatelská soutěž 2014Překladatelská soutěž 2014

Odpolední bloky se pak lišily dle zájmu jednotlivých jazykových kateder. Například dílnu katedry germanistiky navštívili dva hosté z Jednoty tlumočníků a překladatelů, pan Jiří Vedral a Ing. Monika Martínková, dále pak překladatelka Mgr. Pavla Vieweghová a právník Mgr. Petr Mentlík. Od Jiřího Vedrala se studenti dozvěděli něco o záludnosti v překladu českých kompozit, Ing. Martínková vyprávěla o externí překladatelské činnosti pro EU a Mgr. Vieweghová o překladu humanitně zaměřených textů, jemuž se prakticky věnuje. Mgr. Mentlík představil novinky v občanském zákoníku, týkající se překládání a tlumočení.

Dílen katedry anglistiky a amerikanistiky, katedry romanistiky a katedry slavistiky se zase zúčastnili hosté již zmíněného dopoledního přednáškového bloku. Celá akce se tentokrát konala za účasti pana PhDr. Milana Hrdličky, CSc., nestora oboru translatologie a jednoho z „duchovních otců“ překladatelské soutěže.

Nutno podotknout, že soutěž měla v tomto roce živý ohlas, údaje o jednotlivých účastnících a jazykových kombinacích jsou následující: angličtina 22 překladů, francouzština 17, italština 3, španělština 20, ruština 9, polština 9, němčina 46. Celkem se tedy zúčastnilo 126 soutěžících, z toho pak 22 účastníků obdrželo čestné uznání.

Doufáme, že se zájem o naši Překladatelskou soutěž udrží i do dalších let a těšíme se již na to, jak bude vypadat ta v roce 2015!

Eva Maria Hrdinová a Eva Bajerová