FAQ

Centrum výzkumu odborného jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Anglistický seminář 2015

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

16. dubna 2015 se uskutečnil druhý anglistický seminář organizovaný v rámci projektu výzkumného centra. Seminář byl jak v roce 2014, tak v roce 2015 pořádán jako příležitost k neformální odborné diskusi v komornějším prostředí anglistické části projektového týmu.

Anglistický seminář 2015 (1/3)Anglistický seminář 2015 (2/3)Anglistický seminář 2015 (3/3)

Diskuse se nejprve soustředila na koncepci připravované kolektivní monografie anglistů, na její ústřední téma a odpovídající název: vzhledem k tomu, že jednotícím metodologickým prvkem monografie je žánrový přístup k analýze diskursu a zaměření na širokou paletu prvků, které v komunikaci realizují interpersonální významy, shodli se diskutující na titulu Professional Genres from an Interpersonal Perspective.

Členové týmu byli informováni o dokončení helsinského korpusu angličtiny užívané jako lingua franca v odborných článcích, SciELFA, který jim byl následně zaslán Renátou Tomáškovou k výzkumnému využití a který je také jednou ze zásadních inspirací k další výzkumné spolupráci - zejména s brněnskou katedrou anglistiky (PdF MU), kde se již výzkumem ELF v oblasti akademických žánrů zabývají.

Členové týmu se shodli na tom, že by všichni měli zájem o specializovaný workshop k výzkumnému využití korpusů a k metodologii práce s korpusy, který nabízí členové Ústavu ČNK FF UK v Praze. Workshop byl naplánován na zimní semestr 2015, přesný termín bude stanoven dle nabídky a možností ÚČNK.

Těžištěm semináře byla podrobná diskuze nad stěžejními výsledky bádání členů týmu z doby realizace projektu a nad jejich nosnými prvky pro následný výzkum a další bližší spolupráci mezi členy týmu. Zájem o další spolupráci, např. i v rámci možných badatelských projektů, zdůraznily také mimoostravské členky projektového týmu - doc. Dontcheva-Navratilova z PdF MU v Brně a dr. Trčková z KAA FHS UTB ve Zlíně.

Text Renáta Tomášková
Foto Gabriela Zapletalová a Renáta Tomášková

Vlastník zprávy: Mgr. Renáta Tomášková, Dr. | Aktualizováno: 10. 07. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt