FAQ

Centrum regionálních studií
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

  
cz   en


Uskutečnil se workshop Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů

Ve čtvrtek 15. září 2016 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo jednodenní pracovní setkání, jehož námětem byly poutě - zejména v minulosti, ovšem i s přesahy do současného stavu některých poutních míst. Na akci se spolupodílely katedry dějin umění a kulturního dědictví (KDU) a české literatury a literární vědy (KČL) spolu s Centrem regionálních studií. Organizátoři akce - dr. Jaromír Olšovskýdoc. Jan Malura - zdůraznili ve výběru hostů mezioborový aspekt studia, který je při bádání o poutích samozřejmě nutný, neboť se dostáváme na půdu, kde se stýkají otázky kulturněhistorické, kunsthistorické, literárněhistorické, etnologické, vlastivědné ad. Vystupující se tedy rekrutovali z různých oborů a rovněž z různých pracovišť (z FF Masarykovy univerzity např. dorazil etnolog dr. Roman Doušek, z pražského Archivu Národního muzea dr. Kateřina Pařízková, zúčastnila se rovněž stálice na poli výzkumu poutních míst českého Slezska, paní dr. Marie Schenková). Rovněž přísedící hosté dorazili z rozličných vědeckých pracovišť republiky (Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Slezské zemské muzeum ad.). Workshop však byl zaměřen rovněž k potřebám studentů doktorského studia (vystoupily Mgr. Tereza Střelcová z KDU a Mgr. Monika Szturcová z KČL). Jednání nemělo za úkol dobrat se hotových výsledků, ale nastínit možné přístupy a inspirovat se metodami jiných vědních oborů, které jsou v případě témat žádajících si interdisciplinární přístup vždy přínosem. Tomu odpovídala také bohatá diskuze nad pronesenými příspěvky a otázkami. Ačkoli samotný workshop nebude ústit do vydání sborníku, část zúčastněných z FF OU připravuje na příští rok vydání knihy o poutích z Moravy a českého Slezska do Čenstochové v době raného novověku a 19. století.

Vlastník zprávy: Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. | Aktualizováno: 29. 09. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt