OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Centra > Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM > Ze života centra > Aktuality

Ostravská univerzita

Pozvánka na kolokvium Normy a hodnoty ve středověké společnosti

Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM
Filozofické fakulty Ostravské univerzity si Vás dovoluje pozvat na kolokvium

Normy a hodnoty ve středověké společnosti

Úterý 18. září 2018, zasedací místnost v přízemí FF OU (budova D)

Program
10.00–12.00  Úvodní slovo
Petr Kozák (Ústav historických věd FF SU): Dvorské účty jagellonských knížat a králů
Roman Hloch (Katedra filozofie FF OU): Problematika norem v Aristotelově etice
Martin Slepička: Svatý Jeroným a úcta k němu v českém středověku
13.30–16.00Jiří Málek (Katedra historie FF OU): Hodnota symbolické komunikace Ladislava Pohrobka v říšském prostředí před jeho nástupem na český trůn
Robert Vlk (Katedra historie FF OU): Miles Fridericus – podceňovaný kníže
David Sychra (Katedra historie FF OU): Několik poznámek k lennímu systému olomouckého biskupa Bruna na Moravě
Dalibor Janiš (Katedra historie FF OU): Idea míru ve středověkém myšlení a právu
Závěrečné shrnutí

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 09. 2018

facebook
rss
social hub