Program konference

Zahájení konference, 10.00, Banketní místnost FF OU

Miroslav Mikulášek (Ostrava): Sofiologické enigma aktu „tvorby umění“ a proměny „druhého“ prizmatem „humanitněvědné hermeneutiky“

Marek Bernacki (Bielsko-Biała): Czesława Miłosza hermenetyka Zagłady

Miloš Ševčík, Daniela Blahutková (Plzeň): Interpretace vztahu moderní literární tvorby a mýtu u Jana Patočky

Daniel Slivka (Prešov): Interpretácia religiozného symbolu a jeho paralely v spoločnosti

Eva Kapsová (Nitra): K možnostiam výkladu geometricky abstraktného tvaru

Lukáš Makky (Prešov): Za hranicami interpretácie, alebo interpretačné možnosti somaestetiky

Antonín Dolák (Ostrava): Rozumění umění, divadlu a performance art, inspirace Artaudem a proč dnes umělecky tvořit

Igor Jelínek (Ostrava): Hermeneutické reflexe Richarda E. Palmera


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2022