Redakční rada

doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. dr. Oliver Bakoš
Univerzita Komenského v Bratislavě
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Masarykova univerzita
prof. Nicholas Davey
Dundee University
prof. dr. Richard Palmer
Jacksonville College
Dr. Andrej Rogačevskij
The University of Tromsø
PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D.
Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno
doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
Prešovská univerzita
PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.
Prešovská univerzita
Ostravská univerzita

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2021