Pokyny pro úpravu příspěvků do ročenky Studia humanitatis – Ars hermeneutica

NÁZEV ČLÁNKU
Jméno a příjmení autora

NÁZEV ČLÁNKU V ANGLICKÉM JAZYCE.

ABSTRACT: Několikařádkový stručný obsah článku v anglickém jazyce (text by neměl být shodný s resumé).

KEYWORDS: Základní klíčová slova v anglickém jazyce.

CONTACT: Pracoviště autora a jeho e-mailová adresa (v anglickém jazyce).

TEXT ČLÁNKU (max. rozsah 15 normostran, 1800 znaků včetně mezer na 1 stránku, celkem 27000 znaků včetně mezer).

RESUMÉ v anglickém jazyce.

STRUČNÁ INFORMACE O AUTOROVI: studium, kvalifikační růst, pracovní pozice, vědecké zaměření, stěžejní odborné práce (v anglickém jazyce, max 10 řádků).

BIBLIOGRAFIE
Literatura uváděna na konci příspěvku.

PODKLAD PRO JMENNÝ REJSTŘÍK.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2021