Sborník Slavica iuvenum

Sborník Slavica iuvenum je recenzovaný publikační výstup konference, který vychází v tištěné i elektronické podobě. Sborník je sestaven na základě vybraných vědeckých studií, které byly prezentovány během aktuálního ročníku konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr zaslaných příspěvků, z nichž je po úspěšném recenzním řízení sestaven výsledný sborník aktuálního ročníku konference.

Příspěvky určené k publikaci ve sborníku musí splňovat odborné i formální náležitosti, jsou přijímány v elektronické podobě, a to výhradně po termínu konání konference. Autoři mohou zasílat své texty k publikaci na adresu . Příspěvky prosíme zasílat ve formátu Word, doporučený rozsah textu je 18 000 znaků včetně mezer (cca 10 NS). Redakce upouští od autorských korektur, proto je nutné, aby příspěvky byly zasílány v takové podobě, jakou lze považovat za konečnou. Struktura a všechny formální náležitosti článku jsou závazné. Více viz Vzor pro úpravu článku.

Redakční rada

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.

Archiv sborníků Slavica iuvenum

Archiv publikačních výstupů konference Slavica iuvenum je tvořen obsahy sborníků z konferencí konaných v letech 1998–2008, plné verze jsou dostupné od roku 2009. Aktuální sborníky (do roku 2019 v elektronické podobě, od roku 2020 v tištěné podobě) je možné zakoupit v Univerzitním knihkupectví Ostravské univerzity.Zveřejněno / aktualizováno: 15. 06. 2022