Konference Slavica iuvenum

Slavica iuvenum je mezinárodní vědeckou konferencí, která je určena pro mladé lingvisty, literární vědce a překladatele. Konference představuje publikační platformu pro výzkumnou činnost studentů slavistických oborů, zejména doktorských studijních programů. Konferenční jednání probíhají ve třech stálých sekcích, tj. Lingvistika, Literární věda a Translatologie. Publikačním výstupem konference je recenzovaný sborník vybraných vědeckých studií, který je vydáván v tištěné i elektronické podobě. Konference je organizována katedrou slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Pořadatel konference:

Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5, 701 03 Ostrava

Garanti konference:

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2024