Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Urszula Kolberová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 606, budova D
funkce:tajemník, koordinátor pro zahraniční mobility, tutor oddělení polonistiky
obor činnosti:didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1843
e-mail:
osobní WWW stránka:



Nenalezen žádný záznam.



O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Polska 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Polska 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika polského jazyka 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika polského jazyka 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kazania w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz pracy na przykładzie zbioru Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Polština pro cestovní ruch 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reálie Polska
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

XIX-wieczna polszczyzna cieszyńska na przykładzie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hiperonimy rzemiosło i rzemieślnik w słowiańskich zasobach paremiologicznych
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Jak opłakujemy śmierć zwierzęcego pupila w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Collegium Colembinum
kapitola v odborné knize

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
kapitola v odborné knize

Metodologiczne podstawy opisu
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O grabarzu słów kilka
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskich i czeskich mediach
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských IX
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Pochvala řemeslu a pokárání řemeslníkům. O jazykovém obrazu řemesla a řemeslníka v titulcích české internetové publicistiky
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rzemie)lnik we współczesnym filmie czeskim
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Rzemiosło i rzemieślnik w folklorze narracyjnym Śląska Cieszyńskiego (zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Simona Mizerová, Markéta Fucimanová, Marija Stefanović, Dmytro Klymenko, Wojciech Kadłubiec, Denisa Žebroková ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
kapitola v odborné knize

Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Łódzki
Urszula Kolberová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Urszula Kolberová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Językowy obraz religijności zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Płyniesz Olzo
Urszula Kolberová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Urszula Kolberová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2016, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize

Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego
Urszula Kolberová, Sebastian Taboł
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2015, -Rocznik Historii Prasy Polskiej
článek v odborném periodiku

Historia Głosu Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Wroclawski
Urszula Kolberová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Gdańsk
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lithuanian University of Educational Sciences.
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Obraz religijności cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011)
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
článek v odborném periodiku

Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Biblioteka i Edukacja
článek v odborném periodiku

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Literatura zaolziańska
Urszula Kolberová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Urszula Kolberová
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polskojęzyczne media na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Zeszyty Prasoznawcze
článek v odborném periodiku

Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Konspekt
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku

Gościnność w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Polszczyzna zaolziańska
Urszula Kolberová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů



ZkratkaNázev předmětu
0PATRPatronus - vizitační praxe
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
ADPL1Dějiny a kultura Polska 1
ADPL2Dějiny a kultura Polska 2
APORReálie Polska
AZAP1Základy překladu 1
AZAP2Základy překladu 2
BDKP1Dějiny a kultura Polska 1
BDKP2Dějiny a kultura Polska 2
BLDM1Literatura pro děti a mládež 1
BLDM2Literatura pro děti a mládež 2
BPPPPísemný projev v polštině
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK1Seminář k závěrečné práci 1
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
BSJK3Seminář k závěrečné práci 3
JCV1Jazyková cvičení 1
JDP1Diplomový seminář 1
JDP2Diplomový seminář 2
JDP3Diplomový seminář 3
JHGRAHistorická gramatika
JKTAKomplexní textová analýza
JVPDVývoj polského jazyka a dialektologie
JVPJVývoj polského jazyka a dialektologie
KCR1Polština pro cestovní ruch 1
KCR2Polština pro cestovní ruch 2
KCR3Polština pro cestovní ruch 3
KPOTPráce s odborným textem
KPRKPolské reálie, kultura, tradice
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDPJ1Didaktika polského jazyka 1
NDPJ2Didaktika polského jazyka 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NHGPHistorická gramatika
NKTAKomplexní textová analýza
NPPX1Průběžná pedagogická praxe 1
NPPX2Průběžná pedagogická praxe 2
NSPXSouvislá pedagogická praxe
PDP1Diplomový seminář 1
PDP2Diplomový seminář 2
PDP3Diplomový seminář 3
PKTAKomplexní textová analýza
PPHPolština pro historiky
PPPOPísemný projev v polštině
SCVStylistická cvičení
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
2DKP1Dějiny a kultura Polska 1
2DKP2Dějiny a kultura Polska 2
2PCR1Polština pro cestovní ruch 1
2PCR2Polština pro cestovní ruch 2
2POLPPísemný projev v polštině
2POTEPráce s odborným textem
2REPOReálie Polska
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
3DID1Didaktika polského jazyka 1
3DID2Didaktika polského jazyka 2
3KOTAKomplexní textová analýza
3POPFPolština pro filozofy
3POPHPolština pro historiky
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3VPOLVývoj polského jazyka
3VPOUVývoj polského jazyka
7LIP1Literatura pro děti a mládež 1
7LIP2Literatura pro děti a mládež 2
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7STCVStylistická cvičení
8DKP1Dějiny a kultura Polska 1
8DKP2Dějiny a kultura Polska 2
8OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
8PCR1Polština pro cestovní ruch 1
8PCR2Polština pro cestovní ruch 2
8POLPPísemný projev v polštině
8POTEPráce s odborným textem
8REPOReálie Polska
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2


AutorNázev práceTypRok
Baronová NelaT\l{umaczenie fragmentu ksi\c{a\.{zki "Podró\.{ze z Herodotem" na j\c{ezyk czeskidiplomová 2019 
Pająk JoannaT\l{umaczenie ksi\c{a\.{zki ?Jeste\'s mark\c{a? Joanny Malinowskiej-Parzyd\l{o na j\c{ezyk czeskidiplomová 2019 
Burková MariolaPolska i czeska frazeologia rzemie\'slnicza zwi\c{azana z gastronomi\c{adiplomová 2018 
Potocká ZuzanaPorównanie polskiej i czeskiej wersji j\c{ezykowej ksi\c{a\.{zki Harry Potter i Kamie\'n Filozoficzny - Harry Potter a Kámen mudrcůdiplomová 2018 
Římanová NikolaČeský překlad fragmentu knihy "Zaginiona" Andrzeje Pilipiukadiplomová 2018 
Adamiecová GabrielaJazykový obraz Poláka v jazyce jeho sousedůdiplomová 2017 
Kowalski TomaszPolskie i czeskie has\l{a i slogany socjalistycznediplomová 2017 
Petrová KláraBolek a Lolekdiplomová 2017 
Siwy MarekTłumaczenie książki "Pokój światów" Pawła Majki na język czeskidiplomová 2017 
Brózdová Marie"Ratatouille" - polska i czeska wersja j\c{ezykowadiplomová 2016 
Dulawová DanutaRomán pro ženy - porównanie czeskiej i polskiej wersjidiplomová 2016 
Džupinová LenkaŠkolství v Polsku a Českudiplomová 2016 
Macura PavelJazykový obraz květin v polštině a češtinědiplomová 2016 
Cyhanová NataliePolska i czeska wersja językowa filmu "Smerfy"diplomová 2015 
Dulawová BeataWspó\l{cze\'sni t\l{umacze literatury polskiej i czeskiejdiplomová 2015 
Gębalová AndreaKomunikacja niewerbalna grup spo\l{ecznychdiplomová 2015 
Kmecová KarinaBiblioteka Regionalna Karwinadiplomová 2015 
Mrkvová LuciePolskojęzyczna prasa na Zaolziudiplomová 2015 
Folwarczny MarekEpoka lodowcowa - polska i czeska wersja j\c{ezykowadiplomová 2014 
Mendroková BeataKról lew - polska i czeska wersja j\c{ezykowadiplomová 2014 
Sikora Marek J\c{ezykowy obraz \'swiata w Ja\'sminowych nocach Henryka Jasiczkadiplomová 2014 
Gawlasová MarieTwórczo\'s\'c poetycka w zaolzia\'nskich czasopismach dla dzieci i m\l{odzie\.{zy po roku 1989diplomová 2012 
Pochobradská KristinaFrazeologia biblijna w periodykach zaolzia\'nskichdiplomová 2012 
Szusciková MichaelaStanisław Jachowicz - życie i twórczośćbakalářská 2020 
Liszoková AnetaJ\c{ezykowy obraz zwierz\c{at egzotycznych w j\c{ezyku polskim i czeskimbakalářská 2019 
Owczarzy Roman\.{Zycie i dzia\l{alno\'s\'c rodu Larischów na terenie \'Sl\c{askabakalářská 2019 
Palová BeataPoezja Marii Konopnickiej dla dziecibakalářská 2019 
Kubíčková TerezaPierwsze czasopisma dla dzieci i m\l{odzie\.{zy w Polsce i na \'swieciebakalářská 2018 
Stodolaková DominikaPoezja Jana Brzechwy dla dziecibakalářská 2018 
Karasová BeataJęzykowy obraz kota i myszy w polskiej, czeskiej i angielskiej frazeologiibakalářská 2017 
Kyjonka VojtěchKinematografia lat 60. w Polsce i w Czechosłowacjibakalářská 2017 
Pająk JoannaKinematografia lat 70. w Polsce i w Czechosłowacjibakalářská 2017 
Skalníková TerezaŽivot Krakova pod německou nadvládoubakalářská 2017 
Machalová LenkaSpecyficzno\'s\'c Hulczy\'nska na przyk\l{adzie miejscowo\'sci Szylerzowicebakalářská 2016 
Přečková AdélaFilm animowany w Posce i w Czechachbakalářská 2016 
Raszka JanAnaliza dzia\l{alno\'sci przedsiębiorstwa VÚHŽ S.A.bakalářská 2016 
Szczuková DrahomíraDějiny a současnost Třineckých železárenbakalářská 2016 
Szwedová SandraDzia\l{alno\'s\'c Polskiego Zwi\c{azku Kulturalno-O\'swiatowegobakalářská 2016 
Žyla DanielObraz zwierz\c{at domowych we frazeologii i paremiologiibakalářská 2016 
Dobošová MagdalenaHistoria i wspó\l{czesno\'s\'c polskiej sceny jazzowejbakalářská 2015 
Nesétová DariaHistoria drukarstwa na \'Sl{\aogoneksku Cieszy\'nskimbakalářská 2015 
Petříková RenátaCzesko-polska leksyka z zakresu sportu jeździeckiegobakalářská 2015 
Rajdusová LucieRola PZKO w utrzymywaniu kultury ludowej na Zaolziubakalářská 2015 
Travinský VítězslavWycieczka turystyczno-krajoznawcza po Podhalu, Zakopanem i polskiej części Tatrbakalářská 2015 
Woznica PetrWp\l{yw poga\'nstwa na kultur{\eogonek polsk{\aogonekbakalářská 2015 
Balhar PřemyslVýskyt francouzských slov a slovních obratů v polštiněbakalářská 2014 
Bednárová JolanaZdrowie i choroba we frazeologii i paremiologii polskiejbakalářská 2014 
Dudková JanaW\c{egiel i kompanie w\c{eglowe na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2014 
Dudová AnielaGolf bez granicbakalářská 2014 
Dulawová DanutaSzko\l{y z polskim j\c{ezykiem nauczania w Republice Czeskiejbakalářská 2014 
Džupinová LenkaCírkev v Polsku a Českubakalářská 2014 
Feber Maja AgnieszkaPolskie uzdrowiskabakalářská 2014 
Jonsztová ZuzanaBogactwo i bieda we frazeologii i paremiologii polskiejbakalářská 2014 
Macura PavelPolská menšina na Těšínském Slezskubakalářská 2014 
Podermańská AnežkaKolor w przys\l{owiu polskimbakalářská 2014 
Szpyrcová RenataKolor w liryce tatrzańskiej Kazimierza Przerwy-Tetmajerabakalářská 2014 
Žebroková Michaela Zwierz\c{eta w polskich zwi\c{azkach frazeologicznychbakalářská 2014 
Bartusková MichaelaDroga Karola Wojty\l{y do Watykanubakalářská 2013 
Cyhanová NataliePolskie czasopisma edukacyjne dla dzieci i m\l{odzie\.{zybakalářská 2013 
Červenková LenkaLázně Darkov - historie a současnostbakalářská 2013 
Francová BarboraTradycje Bożego Narodzenia i Nowego Rokubakalářská 2013 
Gębalová AndreaTradycje wielkanocne w Polscebakalářská 2013 
Hlawiczka-Krzemieniecka MichaelFinanse w przys\l{owiach polskichbakalářská 2013 
Kmecová KarinaZwi\c{azek Czesko-S\l{owacko-Polskich Przyjació\l{bakalářská 2013 
Kubcová PatricieStruktura systemu podatkowego w Czechach i w Polscebakalářská 2013 
Mikulková SoňaPoznávací zájezd po památkách UNESCA v Polskubakalářská 2013 
Stryczková ZuzanaZaolzia\'nskie czasopisma dla dzieci i doros\l{ychbakalářská 2013 
Suchorová MichaelaDawne i wspó\l{czesne \'swi\c{eta w Polscebakalářská 2013 
Mendroková BeataPrzedwojenne polskie periodyki socjalistyczne na \'Sl\c{asku Cieszy\'nskimbakalářská 2012 
Račková BarboraBiuletyn Ludoznawczy sekce Folklorystycznej i Ludoznawczej při PZKO - anotovaná bibliografiebakalářská 2012 
Lamschová MartinaShrek - wersja czeska i polskabakalářská 2011 


"Řemeslo" a "řemeslník" v jazycích a kultuře Slovanů
Hlavní řešitelPhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub