Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky

Urszula Kolberová


titul, jméno, příjmení:PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 606, budova D
funkce:tajemník, koordinátor pro zahraniční mobility, tutor oddělení polonistiky
obor činnosti:didaktika polského jazyka, polština pro hospodářskou sféru
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1843
e-mail:Nenalezen žádný záznam.O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim
Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Józef Szymeczek
Rok: 2022, Kongres Poláků v České republice
odborná kniha

O kazaniach tradycyjnych i internetowych w świetle badań ankietowych
Urszula Kolberová
Rok: 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

O panu i chłopie w przysłowiu cieszyńskim
Urszula Kolberová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ważne wydarzenia polityczne w okresie komunistycznym z perspektywy gazety zaolziańskiej ?Głos Ludu?.
Urszula Kolberová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dźwięk i znaczenie słowa w poezji Juliana Tuwima dla dzieci
Urszula Kolberová
Rok: 2021, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

O polszczyźnie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Rok: 2021, Akademia Ignatianum. Uniwersytet Pedagogiczny KEN
kapitola v odborné knize

Obraz postawy człowieka wobec sacrum w tekstach piosenek (na przykładzie tekstów wykonywanych przez polskojęzyczne dzieci parafii Boskiego Serca Pana w Czeskim Cieszynie)
Urszula Kolberová
Rok: 2021, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
kapitola v odborné knize

Obraz rzemiosła i rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na przykładzie Godek śląskich Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2021, Belanum. Vydavateĺstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Obraz sacrum w pieśniach kościelnych młodzieży na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz sacrum w utworach śpiewanych młodzieży na Zaolziu. Na przykładzie obrazu Boga, Jezusa, Maryi i postawy człowieka wobec świętości
Urszula Kolberová
Rok: 2020, Tertium Linguistic Journal
článek v odborném periodiku

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Rok: 2020, Wydawnictwo Naukowe UP
kapitola v odborné knize

Dějiny a kultura Polska 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Polska 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika polského jazyka 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika polského jazyka 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kazania w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz pracy na przykładzie zbioru Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Polština pro cestovní ruch 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reálie Polska
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

XIX-wieczna polszczyzna cieszyńska na przykładzie kazań pastora Jerzego Heczki
Urszula Kolberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hiperonimy rzemiosło i rzemieślnik w słowiańskich zasobach paremiologicznych
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Jak opłakujemy śmierć zwierzęcego pupila w Internecie
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Collegium Colembinum
kapitola v odborné knize

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Kulturowy i językowy obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium w Krakowie
kapitola v odborné knize

Metodologiczne podstawy opisu
Urszula Kolberová, Dmytro Klymenko, Marija Stefanović
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O grabarzu słów kilka
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskich i czeskich mediach
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

O rzemiosłach na ziemi cieszyńskiej. Na przykładzie frazeologii Przyslów i przymówisk ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských IX
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Pochvala řemeslu a pokárání řemeslníkům. O jazykovém obrazu řemesla a řemeslníka v titulcích české internetové publicistiky
Urszula Kolberová
Rok: 2018, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Przysłowia dotyczące pracy w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rzemie)lnik we współczesnym filmie czeskim
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Rzemiosło i rzemieślnik w folklorze narracyjnym Śląska Cieszyńskiego (zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Řemeslo a řemeslník v jazycích a kultuře Slovanů / Rzemiosło i rzemieślnik w językach i kulturze Słowian
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Simona Mizerová, Markéta Fucimanová, Marija Stefanović, Dmytro Klymenko, Wojciech Kadłubiec, Denisa Žebroková ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Złodziej i kat, czyli wieszany i wieszający
Urszula Kolberová
Rok: 2018, FF OU
kapitola v odborné knize

Zmiany w zakresie frazeologii w tekstach prasowych Głosu Ludu po rewolucji aksamitnej w RC
Urszula Kolberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czy będzie Pan zadowolony w naszym nowym domu pomimo usterki. O językowym obrazie i stereotypie rzemieślnika w polskiej i czeskiej telewizji.
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz młynarstwa na Śląsku Cieszyńskim (na materiale zebranym przez Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Kongres Polaków w RC, Uniwersytet Śląski, Katedra sociologie FF OU
kapitola v odborné knize

Językowy obraz rzemieślnika na Śląsku Cieszyńskim (na materiale prozatorskim Józefa Ondrusza)
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kat - ostatni urząd. Obraz kata w polskiej paremiologii
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O profesjach, zawodach i rzemiosłach zawartych w Przysłowiach i przymówiskach ludowych ze Śląska Cieszyńskiego Józefa Ondrusza
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VIII
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Pijaństwo i trunki we frazeolgii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych
Urszula Kolberová
Rok: 2017, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Łódzki
Urszula Kolberová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Akademia Jana Długosza w Częstochowie
Urszula Kolberová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Górnictwo i hutnictwo we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej
Irena Bogoczová, Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz psa zawarty w inskrypcjach nagrobnych na wirtualnych cmentarzach zwierzęcych
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Poradnik Językowy
článek v odborném periodiku

Językowy obraz religijności zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2016, Wydawnictwo WAM
kapitola v odborné knize

Obraz spożycia alkoholu we frazeologii Śląska Cieszyńskiego
Urszula Kolberová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských VIII
Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Płyniesz Olzo
Urszula Kolberová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2016, Lietuvos Edukologijos Universitetas
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Urszula Kolberová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Złodziejstwo w dziewiętnastowiecznych zbiorach polskich i czeskich przysłów
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2016, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize

Związki frazeologiczne w glottodydaktyce języka polskiego
Urszula Kolberová, Sebastian Taboł
Rok: 2016, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Uniwersytet Śląski
kapitola v odborné knize

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2015, -Rocznik Historii Prasy Polskiej
článek v odborném periodiku

Historia Głosu Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Uniwersytet Wroclawski
Urszula Kolberová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Złodziej w czeskiej i polskiej frazeologii
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno - Humanistyczna Bielsko-Biala
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Gdańsk
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Historická gramatika polského jazyka
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kogo nazywa się psem na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Komplexní textová anylýza
Urszula Kolberová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lithuanian University of Educational Sciences.
Urszula Kolberová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Obraz religijności cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parémie národů slovanských VII
Eva Mrhačová, Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských VII
Ljuba Mrověcová, Eva Mrhačová, Mieczyslaw Balowski, Marta Pančíková, Urszula Kolberová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Parémie národů slovanských VII.
Urszula Kolberová, Eva Mrhačová, Simona Mizerová, Jelena Kupcevičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Polska frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská, Urszula Kolberová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slavica iuvenum XV
Jelena Kupcevičová, Jiří Muryc, Jana Raclavská, Jan Vorel, Vítězslav Vilímek, Igor Jelínek, Urszula Kolberová, Simona Mizerová ... další autoři
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Slavica iuvenum XV
Igor Jelínek, Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie
Urszula Kolberová, Mieczyslaw Balowski
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Wyzwiska z komponentem "pies" w języku polskim
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Opera Slavica
článek v odborném periodiku

Zarys rozwoju literatury zaolziańskiej (1920-2011)
Urszula Kolberová
Rok: 2014, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria
článek v odborném periodiku

Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Biblioteka i Edukacja
článek v odborném periodiku

Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Język wiary pod lupą
Jiří Muryc, Urszula Kolberová, Tereza ONDRUSZOVÁ, Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

Literatura zaolziańska
Urszula Kolberová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polityka transportowa władców habsbuskich na Sląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Urszula Kolberová
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Polskojęzyczne media na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Zeszyty Prasoznawcze
článek v odborném periodiku

Powojenny polski ruch wydawniczy na Zaolziu
Urszula Kolberová
Rok: 2013, Konspekt
článek v odborném periodiku

Slavica iuvenum XIV
Jiří Muryc, Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Igor Jelínek, Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Jelena Kupcevičová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Urszula Kolberová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Media i Społeczeństwo
článek v odborném periodiku

Gościnność w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských VI
Blažena Rudincová, Ljuba Mrověcová, Jelena Kupcevičová, Urszula Kolberová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Parémie národů slovanských VI
Ljuba Mrověcová, Urszula Kolberová, Marta Pančíková
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Pijaństwo i trunki w przysłowiach polskich
Urszula Kolberová
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Frazeologia okresu przed aksamitną rewolucją i po niej w gazecie Głos Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polština pro cestovní ruch II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch III. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro hospodářskou sféru II. Studijní opora
Urszula Kolberová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Frazeologizmy dotyczące gospodarki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frazeologizmy dotyczące polityki w Głosie Ludu w latach 1980-2000
Urszula Kolberová
Rok: 2010, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Polszczyzna zaolziańska
Urszula Kolberová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Figuratywność poezji Anieli Kupiec
Urszula Kolberová, Mariola KRAKOWCZYKOVÁ
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Głos Ludu. Gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu
Urszula KOLBEROVÁ
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Język propagandy komunistycznej w Głosie Ludu
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Poezja Zaolzia
Urszula Kolberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
ABP1Seminář k bakalářské práci 1
ABP2Seminář k bakalářské práci 2
ABP3Seminář k bakalářské práci 3
ADPL1Dějiny a kultura Polska 1
ADPL2Dějiny a kultura Polska 2
APORReálie Polska
AZAP1Základy překladu 1
BDKP2Dějiny a kultura Polska 2
BLDM1Literatura pro děti a mládež 1
BPPPPísemný projev v polštině
BPPV1Překladová cvičení 1
BPPV2Překladová cvičení 2
BSJK2Seminář k závěrečné práci 2
JCV1Jazyková cvičení 1
KCR1Polština pro cestovní ruch 1
KCR2Polština pro cestovní ruch 2
KCR3Polština pro cestovní ruch 3
KPOTPráce s odborným textem
KPRKPolské reálie, kultura, tradice
KSBP1Seminář k bakalářské práci 1
KSBP2Seminář k bakalářské práci 2
KSBP3Seminář k bakalářské práci 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
PDP2Diplomový seminář 2
PPPOPísemný projev v polštině
SKVSeminář literárněvěd. a kulturol. metod
SLVSeminář lingvistických výzkumných metod
2DKP1Dějiny a kultura Polska 1
2DKP2Dějiny a kultura Polska 2
2POLPPísemný projev v polštině
2POTEPráce s odborným textem
2REPOReálie Polska
2ZAP1Základy překladu 1
2ZAP2Základy překladu 2
3DID1Didaktika polského jazyka 1
3DID2Didaktika polského jazyka 2
3KOTAKomplexní textová analýza
3POPFPolština pro filozofy
3POPHPolština pro historiky
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
3VPOLVývoj polského jazyka
3VPOUVývoj polského jazyka
7LIP1Literatura pro děti a mládež 1
7LIP2Literatura pro děti a mládež 2
7STCVStylistická cvičení
8DKP1Dějiny a kultura Polska 1
8DKP2Dějiny a kultura Polska 2
8PCR1Polština pro cestovní ruch 1
8PCR2Polština pro cestovní ruch 2
8POLPPísemný projev v polštině
8POTEPráce s odborným textem
8REPOReálie Polska
8ZAP1Základy překladu 1
8ZAP2Základy překladu 2


AutorNázev práceTypRok
Dluhošová EmilieObraz małżeństwa w polskich i czeskich przysłowiachdiplomová 2022 
Liszoková AnetaPolska i czeska frazeologia usługowa związana z medycynądiplomová 2021 
Palová BeataPisarki romantyzmu z myślą o dzieciach (twórczość Hoffmanowej, Krakowowej, Woykowskiej, Żmichowskiej i in.)diplomová 2021 
Baronová NelaT\l{}umaczenie fragmentu ksi&acedil;żki "Podróże z Herodotem" na j&ecedil;zyk czeskidiplomová 2019 
Pająk JoannaT\l{}umaczenie ksi&acedil;żki ?Jeste\'s mark&acedil;? Joanny Malinowskiej-Parzyd\l{}o na j&ecedil;zyk czeskidiplomová 2019 
Burková MariolaPolska i czeska frazeologia rzemie\'slnicza zwi&acedil;zana z gastronomi&acedil;diplomová 2018 
Potocká ZuzanaPorównanie polskiej i czeskiej wersji j&ecedil;zykowej ksi&acedil;żki Harry Potter i Kamie\'n Filozoficzny - Harry Potter a Kámen mudrcůdiplomová 2018 
Římanová NikolaČeský překlad fragmentu knihy "Zaginiona" Andrzeje Pilipiukadiplomová 2018 
Adamiecová GabrielaJazykový obraz Poláka v jazyce jeho sousedůdiplomová 2017 
Kowalski TomaszPolskie i czeskie has\l{}a i slogany socjalistycznediplomová 2017 
Petrová KláraBolek a Lolekdiplomová 2017 
Siwy MarekTłumaczenie książki "Pokój światów" Pawła Majki na język czeskidiplomová 2017 
Brózdová Marie"Ratatouille" - polska i czeska wersja j&ecedil;zykowadiplomová 2016 
Dulawová DanutaRomán pro ženy - porównanie czeskiej i polskiej wersjidiplomová 2016 
Džupinová LenkaŠkolství v Polsku a Českudiplomová 2016 
Macura PavelJazykový obraz květin v polštině a češtinědiplomová 2016 
Cyhanová NataliePolska i czeska wersja językowa filmu "Smerfy"diplomová 2015 
Dulawová BeataWspó\l{}cze\'sni t\l{}umacze literatury polskiej i czeskiejdiplomová 2015 
Gębalová AndreaKomunikacja niewerbalna grup spo\l{}ecznychdiplomová 2015 
Kmecová KarinaBiblioteka Regionalna Karwinadiplomová 2015 
Mrkvová LuciePolskojęzyczna prasa na Zaolziudiplomová 2015 
Folwarczny MarekEpoka lodowcowa - polska i czeska wersja j&ecedil;zykowadiplomová 2014 
Mendroková BeataKról lew - polska i czeska wersja j&ecedil;zykowadiplomová 2014 
Sikora Marek J&ecedil;zykowy obraz \'swiata w Ja\'sminowych nocach Henryka Jasiczkadiplomová 2014 
Gawlasová MarieTwórczo\'s\'c poetycka w zaolzia\'nskich czasopismach dla dzieci i m\l{}odzieży po roku 1989diplomová 2012 
Pochobradská KristinaFrazeologia biblijna w periodykach zaolzia\'nskichdiplomová 2012 
Grycz MarekKryzysy i wzrosty gospodarcze w Polsce (1918-2018)bakalářská 2022 
Wróblewska AnnaPolska i Czechy w Unii Europejskiejbakalářská 2022 
Dorda FilipTeatr, kino i kabaret w Polsce międzywojennejbakalářská 2021 
Selingerová JanaNarodowy Bank Polski a Česká národní bankabakalářská 2021 
Szusciková MichaelaStanisław Jachowicz - życie i twórczośćbakalářská 2020 
Liszoková AnetaJ&ecedil;zykowy obraz zwierz&acedil;t egzotycznych w j&ecedil;zyku polskim i czeskimbakalářská 2019 
Owczarzy RomanŻycie i dzia\l{}alno\'s\'c rodu Larischów na terenie \'Sl&acedil;skabakalářská 2019 
Palová BeataPoezja Marii Konopnickiej dla dziecibakalářská 2019 
Kubíčková TerezaPierwsze czasopisma dla dzieci i m\l{}odzieży w Polsce i na \'swieciebakalářská 2018 
Stodolaková DominikaPoezja Jana Brzechwy dla dziecibakalářská 2018 
Karasová BeataJęzykowy obraz kota i myszy w polskiej, czeskiej i angielskiej frazeologiibakalářská 2017 
Kyjonka VojtěchKinematografia lat 60. w Polsce i w Czechosłowacjibakalářská 2017 
Pająk JoannaKinematografia lat 70. w Polsce i w Czechosłowacjibakalářská 2017 
Skalníková TerezaŽivot Krakova pod německou nadvládoubakalářská 2017 
Machalová LenkaSpecyficzno\'s\'c Hulczy\'nska na przyk\l{}adzie miejscowo\'sci Szylerzowicebakalářská 2016 
Přečková AdélaFilm animowany w Posce i w Czechachbakalářská 2016 
Raszka JanAnaliza dzia\l{}alno\'sci przedsiębiorstwa VÚHŽ S.A.bakalářská 2016 
Szczuková DrahomíraDějiny a současnost Třineckých železárenbakalářská 2016 
Szwedová SandraDzia\l{}alno\'s\'c Polskiego Zwi&acedil;zku Kulturalno-O\'swiatowegobakalářská 2016 
Žyla DanielObraz zwierz&acedil;t domowych we frazeologii i paremiologiibakalářská 2016 
Dobošová MagdalenaHistoria i wspó\l{}czesno\'s\'c polskiej sceny jazzowejbakalářská 2015 
Nesétová DariaHistoria drukarstwa na \'Sl{\aogonek}sku Cieszy\'nskimbakalářská 2015 
Petříková RenátaCzesko-polska leksyka z zakresu sportu jeździeckiegobakalářská 2015 
Rajdusová LucieRola PZKO w utrzymywaniu kultury ludowej na Zaolziubakalářská 2015 
Travinský VítězslavWycieczka turystyczno-krajoznawcza po Podhalu, Zakopanem i polskiej części Tatrbakalářská 2015 
Woznica PetrWp\l{}yw poga\'nstwa na kultur{\eogonek} polsk{\aogonek}bakalářská 2015 
Balhar PřemyslVýskyt francouzských slov a slovních obratů v polštiněbakalářská 2014 
Bednárová JolanaZdrowie i choroba we frazeologii i paremiologii polskiejbakalářská 2014 
Dudková JanaW&ecedil;giel i kompanie w&ecedil;glowe na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimbakalářská 2014 
Dudová AnielaGolf bez granicbakalářská 2014 
Dulawová DanutaSzko\l{}y z polskim j&ecedil;zykiem nauczania w Republice Czeskiejbakalářská 2014 
Džupinová LenkaCírkev v Polsku a Českubakalářská 2014 
Feber Maja AgnieszkaPolskie uzdrowiskabakalářská 2014 
Jonsztová ZuzanaBogactwo i bieda we frazeologii i paremiologii polskiejbakalářská 2014 
Macura PavelPolská menšina na Těšínském Slezskubakalářská 2014 
Podermańská AnežkaKolor w przys\l{}owiu polskimbakalářská 2014 
Szpyrcová RenataKolor w liryce tatrzańskiej Kazimierza Przerwy-Tetmajerabakalářská 2014 
Žebroková Michaela Zwierz&ecedil;ta w polskich zwi&acedil;zkach frazeologicznychbakalářská 2014 
Bartusková MichaelaDroga Karola Wojty\l{}y do Watykanubakalářská 2013 
Cyhanová NataliePolskie czasopisma edukacyjne dla dzieci i m\l{}odzieżybakalářská 2013 
Červenková LenkaLázně Darkov - historie a současnostbakalářská 2013 
Francová BarboraTradycje Bożego Narodzenia i Nowego Rokubakalářská 2013 
Gębalová AndreaTradycje wielkanocne w Polscebakalářská 2013 
Hlawiczka-Krzemieniecka MichaelFinanse w przys\l{}owiach polskichbakalářská 2013 
Kmecová KarinaZwi&acedil;zek Czesko-S\l{}owacko-Polskich Przyjació\l{}bakalářská 2013 
Kubcová PatricieStruktura systemu podatkowego w Czechach i w Polscebakalářská 2013 
Mikulková SoňaPoznávací zájezd po památkách UNESCA v Polskubakalářská 2013 
Stryczková ZuzanaZaolzia\'nskie czasopisma dla dzieci i doros\l{}ychbakalářská 2013 
Suchorová MichaelaDawne i wspó\l{}czesne \'swi&ecedil;ta w Polscebakalářská 2013 
Mendroková BeataPrzedwojenne polskie periodyki socjalistyczne na \'Sl&acedil;sku Cieszy\'nskimbakalářská 2012 
Račková BarboraBiuletyn Ludoznawczy sekce Folklorystycznej i Ludoznawczej při PZKO - anotovaná bibliografiebakalářská 2012 
Lamschová MartinaShrek - wersja czeska i polskabakalářská 2011 


"Řemeslo" a  "řemeslník" v jazycích a kultuře Slovanů
Hlavní řešitelPhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub