Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Funkční stylistika ruského jazyka

Funkční stylistika ruského jazyka Nedomová, Z.: Funkcional´naja stilistika russkogo jazyka, OU, Ostrava 2010, 174 s. ISBN 978-7368-793-9
Skriptum je určeno posluchačům bakalářského i navazujícího magisterského studia oboru Ruský jazyk (Ruština ve sféře podnikání, Ruský jazyk a literatura aj.). Učební text obsahuje sérii přednášek vysvětlujících základní pojmy stylistiky (stylistika, styl, funkční styl, spisovný jazyk, jazyková a stylistická norma). V jednotlivých kapitolách jsou podrobněji charakterizovány čtyři funkční styly (odborný, administrativní, publicistický a hovorový), jejichž znalost je pro studenty nezbytná. Na konci každé teoretické kapitoly jsou uvedena praktická cvičení související s daným tématem. Skriptum obsahuje také výkladový slovníček lingvistické terminologie a stručný překladový rusko-český slovník odborných termínů.

Obsah ikona pdf

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub