Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?

obálka Hrdinová, E. M., Vilímek, V. a kol. Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe? Spisy Ostravské univerzity č. 187/2008. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-589-8.

Monografie mezinárodního autorského kolektivu reflektuje teoretické, praktické a didaktické problémy tlumočení. Zaměřuje se na oblasti konsekutivního a simultánního tlumočení, notace, kognitivních procesů při tlumočení, průvodcovské tlumočení jako specifický druh tlumočnické činnosti a na další aspekty. Publikace je určena pro studenty filologických oborů, kteří nemají translatologii jako hlavní obor a pro zájemce z praxe. Autory monografie jsou vysokoškolští učitelé s tlumočnickou zkušeností.

Skriptum lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub