Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání

LEPILOVÁ, K. a kol. K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 256 s. ISBN 80-7042-676-4.

Monografie navazuje na dlouhodobý záměr, materiálově zachycený ve sbornících ze 12 mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných autorským týmem v letech 1993 - 2004. V českém kontextu je studie zatím ojedinělým pokusem o vybudování základů pojmového aparátu, jímž by bylo možné proces cizojazyčné řečové komunikace ve sféře podnikání popsat, analyzovat a interpretovat v komparaci nejčastěji česko-rusko-anglické, částečně německé. Integrální součástí výzkumu bylo spojení praktického zkoumání s teoretickým řešením podmínek, ovlivňujících účinnost komunikačního procesu tvorbou řečových modelů a zkoumáním faktorů, které efektivitu řeči podnikání snižují (komunikační řečové bariéry) zvláště v činnosti tlumočníků a překladatelů v domácím i evropském prostředí. Multimedializace a globalizace podnikání díky internetu a mobilu na přelomu tisíciletí zjednodušila i zkomplikovala sdělitelnost informací v procesu řečové komunikace, což však přináší další impulsy pro rozvoj teorie cizojazyčnosti a jinokulturnosti ve sféře podnikání.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub