Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Adam Mickiewicz a Slované

Antologie teorie odborného
překladu Balowski, M. ed. Adam Mickiewicz a Slované
Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 29. – 30. listopadu 2005 u příležitosti 150. výročí úmrtí Adama Mickiewicze. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7368-529-4.

Sborník vědeckých studií vznikl z referátů a diskusních příspěvků přednesených na konferenci s názvem Adam Mickiewicz a Slované, která se uskutečnila 29. – 30. listopadu 2005 na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na organizaci mezinárodního setkání věnovaného tvorbě polského básníka se podílela Katedra slavistiky Filozofické fakulty OU spolu s Katedrou slovanské filologie Fakulty polské a klasické filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a Katedrou slavistiky Pedagogické univerzity ve Vilniusu.

Zájem o tvorbu stěžejního polského romantika neklesá, což dokazuje nejen zmíněná konference, ale také zájem čtenářů. Sborník Adam Mickiewicz a Slované tedy jednoznačně potvrzuje kontinuitu badatelského zájmu o tvorbu Adama Mickiewicze, ukazuje na snahu postihnout aktuální význam vědeckého bádání básníkovy tvorby a iniciativně rozšiřuje její interpretaci o nové metodologické postupy. Konference se tak stala velmi dobrým příkladem mezinárodní spolupráce polských, litevských, běloruských a českých lingvistů a literárních vědců v této oblasti.

Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 29. - 30. listopadu 2005 u příležitosti 150. výročí úmrtí Adama Mickiewicze.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub