Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi"

Antologie teorie odborného překladu MIKULÁŠEK, Miroslav "Zření duchovního kosmu" a "ars interpretandi". Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 202 s.
ISBN 978-80-7368-582-9
 
Studijní text prof. dr. Miroslava Mikuláška, DrSc. „Zření duchovního kosmu“ a „ars interpretandi“. Anatomie literární hermeneutiky (OU, Ostrava 2008) je koherentním přehledem i vymezením základních vědních oblastí umění hermeneutické interpretace. V návaznosti na filosofickou hermeneutiku H.-G. Gadamera jako integrálního vědění o umění slova autor kompendia odvíjí výklad duchovního chápání exegeze artefaktu i tvůrčího procesu od katego-rie „slova“ s jeho pojmovým vrstvením, přes anatomii tvaru slovesného díla (s provázaností „vnitřní“ a „vnější“ formy, „skrytého“ i „zjevného“ smyslu aj.) až po teorémy metodologické. Promyšlením exegetického „jádra“ hermeneutické interpretace (představující „duchovní po-znání“ a „etické vědění“) autor studijního textu (sledujícího i propedeutický cíl) vnáší vědní vklad do teorie interpretace slovesného artefaktu a do konstituování metodologie literární hermeneutiky.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub