Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Lingua rossica et communicatio

по руски

C E N T R U M

LINGUA ROSSICA ET COMMUNICATIO
IN SPHAERA MERCATURAE

Od roku 1993 katedra pořádá mezinárodní vědecké konference, věnované zkoumání funkce cizích jazyků ve sféře podnikání pod názvem "Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání".

Vystoupení účastníků jsou publikována ve sbornících, které v létech 1993 - 98 vycházely pod názvem: "Rossica Ostraviensia. Lingua rossica in sphaera mercaturae", od roku 1999 pak pod názvem: "Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica".

obálka
 
obálka

Obsah jednotlivých ročníků:


 
 • 1993 / ISBN 80-7042-391-9
   
 • 1994 / ISBN 80-7042-415-X
   
 • 1995 / ISBN 80-7042-436-2
   
 • 1996 / ISBN 80-7042-456-7
   
 • 1997 / ISBN 80-7042-484-2
   
 • 1998 / ISBN 80-7042-521-0
   
 • 1999 / ISBN 80-7042-549-0
   
 • 2000 / ISBN 80-7042-575-X
   
 • 2001 / ISBN 80-7042-598-9
   
 • 2002 / ISBN 80-7042-617-9
   
 • 2003 / ISBN 80-7042-647-0
   
 • 2004 / ISBN 80-7042-647-0
   
 • 2005 / ISBN 80-7042-647-0
   
 • 2008 / ISBN 978-80-7368-583-6
   
HRDLIČKA, M., DEMLOVÁ, E., LEPILOVÁ, K., VAVREČKA, M. K verbální a neverbální komunikaci (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 360 s. ISBN 80-7042-662-4.
 
Sborník "K verbální a neverbální komunikaci" (Výběr z prací českých a slovenských autorů) vznikl zaznamenáváním podstatných a zajímavých myšlenek týkajících se tématu mezilidské komunikace. Na 325 stránkách obsahuje 1290 abecedně řazených hesel, v nichž vedle nových poznatků jsou uváděny i poznatky starší, které v současnosti dostávají poněkud jiný význam a funkci. Citace různých autorů uvnitř jednotlivých hesel jsou proto řazeny chronologicky a jejich počet je uváděn za hesly v závorce. Na konci publikace je zařazen jmenný rejstřík excerpovaných autorů, seznamy excerpovaných článků, sborníků a monografií, a také rozsáhlejší seznam neexcerpované literatury o komunikaci.
LEPILOVÁ, K. a kol. K cizojazyčné řečové komunikaci ve sféře podnikání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 256 s. ISBN 80-7042-676-4.
 
Monografie navazuje na dlouhodobý záměr, materiálově zachycený ve sbornících ze 12 mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných autorským týmem v letech 1993 - 2004 V českém kontextu je studie zatím ojedinělým pokusem o vybudování základů pojmového aparátu, jímž by bylo možné proces cizojazyčné řečové komunikace ve sféře podnikání popsat, analyzovat a interpretovat v komparaci nejčastěji česko-rusko-anglické, částečně německé. Integrální součástí výzkumu bylo spojení praktického zkoumání s teoretickým řešením podmínek, ovlivňujících účinnost komunikačního procesu tvorbou řečových modelů a zkoumáním faktorů, které efektivitu řeči podnikání snižují (komunikační řečové bariéry) zvláště v činnosti tlumočníků a překladatelů v domácím i evropském prostředí. Multimedializace a globalizace podnikání díky internetu a mobilu na přelomu tisíciletí zjednodušila i zkomplikovala sdělitelnost informací v procesu řečové komunikace, což však přináší další impulsy pro rozvoj teorie cizojazyčnosti a jinokulturnosti ve sféře podnikání.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub