Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Przedsłowie
Jan Malicki
Rok: 2008, BŚ
kapitola v odborné knize

Předmluva k českému vydání Slovníku přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová
Rok: 2008, Euromedia Group, k.s. - Universum
kapitola v odborné knize

Regionalna odmiana polszczyzny cieszyńskiej i jej specyfika
Jana Raclavská
Rok: 2008, Vilniuaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Roman Madecki, Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy
Jana Raclavská
Rok: 2008, Studia Slavica XII. Slovanské studie XII.
článek v odborném periodiku

Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia: vybraná problematika, substantíva
Marta Pančíková
Rok: 2008, Stimul
odborná kniha

Rozwój przestrzeni wiejskiej i miejskiej Polskiej Ostrawy
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Sensacii, sluchi, spletni, skandaly i dr
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Slavia - Czechia
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
kapitola v odborné knize

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM
Jan Vorel, Ireneusz HYRNIK
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Slavica Ivenum IX.
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Slovník přísloví v devíti jazycích
Eva Mrhačová, Andrzej Świerczyński, Dobrosława Świerczyńska
Rok: 2008, Euromedia group, k.s. - Universum
odborná kniha

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słownik wyrazów potrzebnych
Ireneusz Hyrnik
Rok: 2008, Zwrot
článek v odborném periodiku

Słowo wstępne. Předmluva
Jana Raclavská
Rok: 2008, Společnost přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

Socio- a psycholingvistické aspekty konsekutivního tlumočení
Jiří Muryc
Rok: 2008, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
kapitola v odborné knize

Sociokulturní minimum v učebnici Čeština pro rusky mluvící cizince I
Ljuba Mrověcová, Grazyna Balowska, Milada Čadská
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři
kapitola v odborné knize

Standaryzacja współczesnego języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Starosta weselny. Zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych. Zebrał Józef Gallus.
Jan Malicki
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XII. Slovanské studie XII
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Talinská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonsko
Blažena Rudincová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Terminologický seminář polského jazyka
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Tlumočení jako translační činnost
Vítězslav Vilímek, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Tlumočnické dovednosti a jejich trénink v počáteční etapě studia
Soňa Rábeková, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tożsamość językowa i kulturowa na Zaolziu w Republice Czeskiej
Jiří Muryc
Rok: 2008, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
kapitola v odborné knize

Translatologie a translace na přelomu XX. a XI. století
Milan Hrdlička
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ukrajinska mova: zbirnyk tekstiv dlja dyktantiv
Jelena Kupcevičová, Halyna Fiľ, Marija Fedurko
Rok: 2008
stať ve sborníku

Umění interpretace a jeho soudobé hermeneutické vědní paradigma
Miroslav Mikulášek
Rok: 2008, SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii, Česká slavistika, Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10. - 16. 9. 2008
článek v odborném periodiku

Umění interpretace. Techné hermeneutiké.
Igor Jelínek, Miroslav Mikulášek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University Tallinn, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita v Oulu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Jiří Muryc
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Simona Mizerová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Soňa Rábeková, Jan Šabršula, Lenka Harviľaková
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, FIlozofická fakulta
odborná kniha

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení
Eva Hrdinová, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Úvodní slovo. Słowo wstępne
Jana Raclavská
Rok: 2008, Sdružení přátel polské knihy
kapitola v odborné knize

Vilniaus Pedagoginio Universiteto Slavistikos Fakultetas
Jana Raclavská
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vilniaus pedagoginis universitetas
Vítězslav Vilímek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Vojáci XX. století (č. 3-11)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Výchovně vzdělávací rozměr kulturní identity (Zprávy z výzkumu)
Jiří Muryc
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity
Jana Raclavská
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výuka ruštiny v obchodu a podnikání fromou e-Learningu v distanční formě studia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj, klasifikace a produktivita ruských a českých abreviatur ekonomické povahy
Ljuba Mrověcová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zanik puryzmu w języku czeskim?
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
 
facebook
social hub