Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Sympatia i antypatia w języku jako odbicie stanów fizjologicznych
Jana Raclavská
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sytuacja językowa w Kościołach Zaolzia - na przykładzie badań socjolingwistycznych duchowieństwa
Tereza ONDRUSZOVÁ, Jiří Muryc
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Sytuacja socjolingwistyczna Kościołów na Zaolziu
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku

Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění
Jan Vorel, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Štefčík, J. Metodická príprava na súdne tlmočenie
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012, TOP (tlumočení-překlad)
článek v odborném periodiku

Tallinn University, Estonia
Blažena Rudincová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonia
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tallinn University, Estonia
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Tendence v současné ruské slovotvorbě (analýza materiálu jazyka ekonomické sféry)
Blažena Rudincová
Rok: 2012, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jana Raclavská, Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účast číslovek na západoslovanských frazémech
Eva Mrhačová, Karel Kadłubiec
Rok: 2012, Studia frazeologiczne
článek v odborném periodiku

Učební materiál L-Pack z hlediska úrovní SERR
Ljuba Mrověcová
Rok: 2012
stať ve sborníku

University of Glasgow
Igor Jelínek
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pozorna czesko-polska ekwiwalencja językowa
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki
Urszula Kolberová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2012
působení v zahraničí

Úvodem - k jazykové situaci na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Úvodní studie
Vítězslav Vilímek, David Majer
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
kapitola v odborné knize

Velikotarnovski universitet "Sv. Sv. Kiril i Metodij"
Vítězslav Vilímek
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vladimír Vysocký v českých překladech z pera Jany Moravcové, Milana Dvořáka a Radůzy
Igor Jelínek, Edita Gromová, Mária Kusá
Rok: 2012, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Výsledky a perspektívy jazykovedného polonistického konfrontačného výskumu na Slovensku
Marta Pančíková
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Wiertlewska-Bielarz, J.: V čem spočívá význam bioetiky? In J. Zamojski, M. Petrů, M. Musielak, L. Vladyková. Polské filozofické myšlení a medicína. ISBN 978-80-7464-196-1. s. 162-181
Jiří Muryc
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Właściwości słowotwórcze i funkcjonalne derywatów o znaczeniu "człowiek partii politycznej"
Ekaterina Popova
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshop pro pracovníky Městské knihovny Ostrava
Vítězslav Vilímek, Jan Vorel, Jelena Kupcevičová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Zakład Filologii Polskiej w Ostrawie. Aktualny stan 2012
Jiří Muryc
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Założenia i cele programu badawczego Terminologia Zintegrowanego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w ramach grantu Czesko-polskie Centrum Leksykograficzne
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zarys dziejów bohemistyki w Polsce
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Wydawnictwo Sejmowe
kapitola v odborné knize

Závěrem - vybrané aspekty církevního diskurzu na Těšínsku
Jiří Muryc, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Země věčného ohně III
Vítězslav Vilímek, Sarjan Mammadova, David Majer
Rok: 2012, Ostravské muzeum, příspěvková organizace
odborná kniha

Zmiany semantyczne w leksyce polskiej i słowackiej
Marta Pančíková
Rok: 2012, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize

Zrádná slova v polštině a češtině použitá během mší na českém Těšínsku
Urszula Kolberová, Jiří Muryc
Rok: 2012, FF OU Ostrava
kapitola v odborné knize

Žltá farba v poľštine a slovenčine
Marta Pančíková
Rok: 2012, Peter Lang
kapitola v odborné knize

100 rocznica urodzin Profesora Josefa Hrabaka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2012, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Akadenia Techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
působení v zahraničí

Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů.
Štěpánka VELČOVSKÁ
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bádání o nejnovější polské historii na začátku 21. století
Jiří ŠIMON
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Cele i zadania polonistyki uniwersyteckiej w czesko-polskim regionie przygranicznym
Jiří Muryc
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesty Julia Zeyera do jiných světů
Jan Vorel
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize

Czesko-polski kontakt językowy w kazaniach wybranych księży zaolziańskich
Tereza ONDRUSZOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český jazyk a literatura: generační střed a civilizační rozdíly
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Čeština pro rusky mluvící 2
Ljuba Mrověcová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

D. S. Merežkovskij - od dekadence k teurgii
Jan Vorel
Rok: 2011, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

DENAS-Vertebra. Důraz na každý obratel
Vítězslav Vilímek
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Doporučení publikace do tisku: O neizmenjajemom prepozitivnom opredelenii v russkom i češskom jazykach
Zdeňka Nedomová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dyglosja jako zjawisko wielowymiarowe
Jiří Muryc
Rok: 2011, Edukologija
kapitola v odborné knize

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
Jana Raclavská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ein Blick auf drei Berliner Schulen mit Polnisch als Fremdsprache aus der Perspektive einer polnischen Lehrerin
Joanna Danszczyk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekwiwalencja w tłumaczeniach na język czeski polskich tekstów prawniczych
Alexandra SEDUNKOVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
 
facebook
social hub