Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Astrální próza Andreje Bělého

Astrální próza Andreje Bělého VOREL, J. Astrální próza Andreje Bělého. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. 302 s. ISBN 798-80-7368-317-7.
 
Práce je věnována tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností tzv. druhé generace ruského symbolizmu – Andreji Bělému (vl. jm. Boris Nikolajevič Bugajev, 1880 – 1934). Náš badatelský zájem bude orientován především na esteticko-filozofickou a románovou tvorbu tohoto pozoruhodného myslitele, básníka, romanopisce a dramatika. Vzhledem k syntetické povaze uměleckého směru, jehož byl Andrej Bělyj – vedle Vjačeslava Ivanova a Alexandra Bloka – významným představitelem, a s ním spjatým značným přesahům do oblasti filozofie, estetiky a etiky, jsme při výkladu jednotlivých vrstev Bělého tvorby zvolili následující postup. První ze dvou hlavních částí práce představuje jednak pokus o přiblížení a vysvětlení fenoménu symbolizmu, jednak úsilí začlenit Bělého tvůrčí intenci do  širšího dobového myšlenkového kontextu a nakonec přiblížit badatelské veřejnosti nejdůležitější aspekty autorova uměleckého programu. Druhá část práce pak bude cele věnována problematice románové tvorby Andreje Bělého: ohniskem našeho zájmu zde bude především jedno z jeho nejvýznamnějších prozaických děl – román „Petrohrad“, který v kontextu ruské, ale i světové literatury zaujímá vedle tvůrčích experimentů M. Prousta a J. Joyce přední místo v oblasti tzv. moderní prózy reflektující změny ve vnitřním světě člověka počátku 20. století. Analýza románu bude směřovat od výkladu kompozice uměleckého textu směrem k nalezení jeho skrytého duchovního poselství. Závěr práce bude obsahovat shrnutí dosažených poznatků, přičemž tato sumarizace bude doprovázena analýzou spisovatelova kratšího prozaického útvaru – „Kóťa Letajev“, který vznikal téměř současně s druhou redakcí románu „Petrohrad“ a v němž je možné vysledovat celou řadu shodných významových vrstev.
 
Součástí práce je resumé v angličtině. Monografii lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub