Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou

obálka NEDOMOVÁ, Z.Funkčně-sémantické pole kvantity v ruštině v porovnání s češtinou. Ostrava: Ostravská univerzita 2006. 148 s. ISBN 80-7368-164-1.
Tematicky inovátorská monografie je členěna do čtyř kapitol.
V teoretické kapitole autorka nabízí mimo jiné vlastní řešení diferenciace číslovek a tzv. kvantitativního slovního druhu, vymezuje i vlastní pojetí funkčně-sémantického pole kvantity. Tři materiálové kapitoly (Počitatelná kvantita, Dělitelná kvantita a Měřitelná kvantita) s jednotným vnitřním uspořádáním popisují komplexně z hlediska všech jazykových rovin jednotlivé typy kvantity a jejich výrazové prostředky v ruštině i češtině. V závěru jsou zformulovány základní typologické rozdíly mezi ruštinou a češtinou ve zkoumané oblasti.

Výchozími principy analýzy jazykového materiálu jsou přístup *od obsahu k formě* (od funkce k prostředku), *od formy k sémantice* (od prostředků k funkcím) a princip srovnávací. Součástí práce je resumé v ruštině a angličtině. Skriptum lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.

Содержание ikona pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2018

facebook
social hub