Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny) Plesník, L. Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny). Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 220 s. ISBN 978-80-7599-095-2.

Monografie Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny) pojednává o problematice tzv. analytických adjektiv, která představují morfologicky nezformované lexikální jednotky plnící zpravidla ve vztahu k řídícímu výrazu determinační funkci. V monografii jsou představeny aktuální jazykové tendence související mj. s projevy analytizmu a aglutinace v současných slovanských jazycích. Značná pozornost je věnována teoretickému vymezení tzv. analytických adjektiv a také pozici prefixoidů a řecko-latinských formantů v rámci zkoumané problematiky. Tzv. analytická adjektiva příkladového materiálu (ruština, čeština, polština) jsou postoupena lingvistické analýze, která zkoumá jejich sémantickou povahu, strukturní aspekt i etymologii.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.Zveřejněno / aktualizováno: 09. 10. 2019

facebook
social hub