Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Polszczyzna za Olzą

Polszczyzna za Olzą Bogoczová, I. Polszczyzna za Olzą. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 149 s. ISBN 978-80-7464-990-5.

Monografie obsahuje několik kapitol – dílčích textů spojených s problematikou jazykové situace v české části těšínského Slezska, popisuje specifika, kvalitu, podobu a status polštiny na zkoumaném území, stanoviska polských a českých jazykovědců na téma příslušnosti tohoto území k polskému či českému národnímu jazyku. Zmíněné kapitoly jsou aktualizovanou a doplněnou verzí jazykovědných studií publikovaných v období 2007-2017 v mezinárodních a zahraničních odborných časopisech a sbornících.

Monografia zawiera kilka oddzielnych rozdziałów-artykułów publikowanych w latach 2005-2017 w literaturze fachowej i dotyczących stanu (jakości, odmienności) oraz sytuacji (prestiżu, roli) polszczyzny po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. Artykuły te zostały poddane odpowiedniej aktualizacji, poszerzeniu; w publikacji znajduje się tekst wprowadzający czytelnika do problematyki, rozdział informujący o stanie badań nad tym kodem językowym oraz interpretacje przynależności językowej opisywanego terenu w lingwistyce czeskiej i polskiej.

The monograph deals with the language situation in the Czech part of Cieszyn Silesia, the local dialect, the local literary Polish, the common language of the Poles who live there, and the views of Czech and Polish linguists on the language situation in the region described. It consists of six chapters – articles that the author published in slightly different form in various magazines in Poland and the Czech Republic during the 2005-2017 period.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2019

facebook
social hub