Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel)

obálka Raclavská, J. O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera (z wyborem jego nowel). Český Těšín: Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki w RC, 2017. 147 s. ISBN 978-80-270-3200-6.

Toto knižní vydání výběru povídek Wiesława Adama Bergera s komentářem je jednou z důležitých iniciativ směřujících k odhalování polských stop za hranicemi Polska. Autor, který zemřel roku 1998, a dlouhá leta bydlel v Ostravě, se nedočkal za života souborného vydání svých děl. Mnohá z nich existují pouze ve strojopisech. Próza W. A. Bergera je zajímavým jevem z mnoha důvodů – jedním z nich je osobnost autora a jeho životní osudy. Biografické prvky, které se prolínají celou Bergerovou tvorbou, nejsou pouze záznamem individuálních prožitků, ale prezentují osudy všech obyvatel Těšínska.

The current edition of the selection of short stories of Wiesław Adam Berger with commentary is one of the significant initiatives aiming at revealing Polish traces beyond the borders of Poland. The author, who died in 1998 and lived in Ostrava for many years, did not live to see his own collected works published. Many of his works exist only in typescripts. W. A. Berger´s prose is an interesting phenomenon for many reasons – one of them is the author´s personality and life story. The biographical aspects pervading the whole of Berger´s literary work are not just a record of his individual experiences; they also reflect the life of all inhabitants of the Těšín region.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2018

facebook
social hub