Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach

obálka Szałaśny, P. Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 124 s. ISBN 978-80-7464-955-4.

Praca poświęcona jest językowemu obrazowi Czech i Czechów, kształtowanemu przez polskojęzyczne nowe media. Na tekst składają się cztery rozdziały. Pierwszy z nich jest teoretyczny, drugi i trzeci zajmują się analizą językowego obrazu świata na konkretnych przykładach, ostatni poświęcono opracowaniu wyników badania ankietowego. Zgodnie z wynikami badania JOS Czech w umysłach użytkowników sieci kształtowany jest jako kraj sąsiedzki, o orientacji zachodniej, przyjazny i ateistyczny. Czesi to osoby wesołe i pogodne. Uwielbiające spożywać piwo i jeść niezdrowo. Mają również specyficzne fryzury i ubiór. Z cech negatywnych najczęstsze skojarzenia to konformizm oraz tchórzostwo, czyli cechy ukształtowane głównie na podstawie zdarzeń historycznych. Czeszki z kolei są uważane za łatwe do zdobycia przez mężczyzn.

Tato práce je věnována jazykovému obrazu Česka a Čechů tvořenému polskojazyčnými médii. Text tvoří čtyři kapitoly. První je teoretická, druhá a třetí jsou věnované analýze jazykového obrazu světa na základě konkrétních příkladů, poslední pojednává o výsledcích dotazníkového průzkumu. V souladu s výsledky výzkumu JOS je Česko vnímáno uživateli Internetu jako sousedský stát s prozápadní orientací, přátelský, ateistický, Češi jsou vnímáni jako veselí a vlídní lidé. Milují pivo a nezdravé jídlo. Mají také typické účesy a oblečení. Negativními asociacemi jsou konformismus a zbabělost, tedy vlastnosti vycházející hlavně z historických událostí. Češky jsou považovány za snadno přístupné mužům.

This publication is dedicated to the linguistic image of the Czech Republic and Czechs created by the new media in Polish language. The text consists of four chapters. The first chapter is a theoretical one, the second and the third focus on the analysis of the linguistic image of the world based on particular examples, and the last chapter is dedicated to the evaluation of questionnaire results. According to the results of the linguistic image of the world study, the Czech Republic is seen by web users as a neighboring country which is West-oriented, friendly, atheistic. Czechs are happy and cheerful people who like beer and junk food. One of their characteristics are also unusual haircuts and clothing. Among negative traits, the most common associations are conformism and cowardice, i.e. traits formed mainly based on historical events. Moreover, Czech women are believed to be easy to conquer by men.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Univerzitním knihkupectví.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2018

facebook
social hub