Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Západoslovanská rčení

Západoslovanská rčení Mrhačová E. a kol. Západoslovanská rčení, Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7464-833-5.

Slovník Západoslovanská rčení obsahuje 2 220 českých rčení a jejich významových ekvivalentů ve všech dalších západoslovanských jazycích – slovenštině, polštině, kašubštině, horní lužické srbštině a dolní lužické srbštině. Rčení považujeme za formálně a obsahově ustálené, závazné, obrazné spojení slov znakové povahy. Má metaforický základ a nese s sebou podobenství. Je pro ně příznačný posun lexikálního významu, to jest fakt, že jejich význam není totožný s významem jejich komponentů. Skvěle to vystihl už J. A. Komenský, když v díle Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům vyslovil myšlenku, že těmito spojeními slov se něco jiného říká a něco jiného rozumí.

The dictionary Západoslovanská rčení [Western Slavic Idioms] contains 2,220 Czech idioms and their semantic equivalents in all other Western Slavic languages: Slovak, Polish, Cassubian, Upper Lusatian and Lower Lusatian. An idiom is understood as a formally and semantically set phrase of sign character, which is binding and figurative. Being of a metaphoric ground, it conveys a parable. In an idiom, there occurs a shift in the lexical meaning, that is, it meaning is not the same as the meaning of its components. Comenius expressed it clearly in Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům by saying that with these phrases we say something different than we understand.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2017

facebook
social hub