Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku

Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku Zechová, R. Modelowanie obrazu kobiety w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7464-486-3.

Książka poświęcona jest obrazowi kobiety modelowanemu w systemie kulturowym czesko-polskiego pogranicza na Śląsku. Pokazuje, jakie wzory kulturowe utrwalone w badanym systemie językowo-kulturowym przekazuje nam tradycyjne społeczeństwo mieszkające obok siebie, ale na terenach dwóch państw. Przedmiotem badań są tu znaczenia denotacyjne i konotacyjne związane z kategorią kobieta. Fundamentem semiotycznej analizy językowego materiału (odnotowanych obrzędów, zwyczajów, formuł słownych itp.) stała się jego interpretacja poprzez pryzmat wtórnych systemów modelujących, których znaczenie podkreślają badania tartuskich semiotyków.

Publikace se zaměřuje na problematiku modelování obrazu ženy v kulturním systému česko-polského pohraničí ve Slezsku. Ukazuje, jaké kulturní vzory zkoumaných systémů, nám předávají tradiční společnosti žijící vedle sebe, nicméně na území dvou států. Předmětem výzkumu jsou zde konotační a denotační významy spojené s kategorií žena. Základem sémiotické analýzy jazykového materiálu (zaznamenaných obřadů, zvyků, slovních spojení apod.) se stala jeho interpretace dle teorie primárních a sekundárních sémiotických systémů, jejichž význam vyzdvihují výzkumy představitelů Tartusko-moskevské školy.

Modelling the view of woman in the cultural system of the Czech-Polish border region in Silesia

The aim of the book, which is a study in cognitive linguistics, is to show the model view of woman in the cultural tradition of the Czech-Polish border region. The book focuses on the linguistic image of the world, specifically the linguistic image of woman. The analysis is based on the theory of primary and secondary semiotic systems, developed by J. Lotman and other representatives of the Moscow-Tartu school of cultural semiotics. Considering the wide scope of research on the topic of linguistic images of the world, the book could not give a detailed description of the linguistic image of woman; instead it focuses on just part of the issue, connected to the cultural aspects of the topic. The analysis shows how the formation of the view of woman was influenced by the perceptions of "traditional" cultures.

Publikaci lze koupit nebo objednat v Prodejně skript OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub