OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociologie > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Krátkodobé programy a kurzy (2)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Krátkodobé programy a kurzy

  • Pracovník v neziskovém sektoru
    Program celoživotního vzdělávání připravuje kvalitní, nezávisle a tvůrčím způsobem myslící profesionály a poradce pro práci v občanském, soukromém a veřejném sektoru a kontinuální profesionální vzdělávání pracovníků nevládních neziskových organizací.
     
  • Sociologie ve společenské praxi
    Program celoživotního vzdělávání poskytuje posluchačům přehled o tom, jak fungují jednotlivé složky společnosti, jakým způsobem se dá provádět sociologický výzkum či proč se vyskytují patologické jevy a její případná prevence.
     
facebook
rss
social hub