Vysílání Událostí ČT - Ženy v kamizolách

Vysílání Událostí ČT ze dne 13. září 2014, 36. minuta: Ženy v kamizolách.