Studentská vědecká konference na katedře sociologie

Dne 27. března 2013 se uskutečnila na katedře sociologie studentská vědecká konference. Místem byly netradičně prostory Staré Arény. Vystoupilo 7 studentů bakalářského studijního oboru Management v neziskovém sektoru. Konferenci navštívil i děkan naší fakulty, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Vystoupení studentů vyhodnotila komise následovně:

  • 1. místo Vladěna Turowská „Potenciál neziskového sektoru v péči o rodinu a dítě v kontextu návrhu na zrušení kojeneckých ústavů“,
  • 2. místo Tereza Molatová „Public relations v neziskové organizaci MENS SANA o.s. Ostrava“,
  • 3. místo Ondřej Pavlica „Strategický plán Staré Arény“

Cenu publika získal také Ondřej Pavlica.

Na konferenci vystoupili i dva našich absolventů, kteří svými úspěšnými projekty zaujali. Ondřej Klügl představil projekt „Pragulic a sociální podnikání“ a Kristýna Kvasničková „Dobrovolnictví a Young Life“.

Studentská vědecká konference na katedře sociologieStudentská vědecká konference na katedře sociologieStudentská vědecká konference na katedře sociologieStudentská vědecká konference na katedře sociologieStudentská vědecká konference na katedře sociologie

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017