Studentská vědecká konference na katedře sociologie

Dne 27. března 2013 se uskutečnila na katedře sociologie studentská vědecká konference. Místem byly netradičně prostory Staré Arény. Vystoupilo 7 studentů bakalářského studijního oboru Management v neziskovém sektoru. Konferenci navštívil i děkan naší fakulty, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Vystoupení studentů vyhodnotila komise následovně:

  • 1. místo Vladěna Turowská „Potenciál neziskového sektoru v péči o rodinu a dítě v kontextu návrhu na zrušení kojeneckých ústavů“,
  • 2. místo Tereza Molatová „Public relations v neziskové organizaci MENS SANA o.s. Ostrava“,
  • 3. místo Ondřej Pavlica „Strategický plán Staré Arény“

Cenu publika získal také Ondřej Pavlica.

Na konferenci vystoupili i dva našich absolventů, kteří svými úspěšnými projekty zaujali. Ondřej Klügl představil projekt „Pragulic a sociální podnikání“ a Kristýna Kvasničková „Dobrovolnictví a Young Life“.

Studentská vědecká konference na katedře sociologie
Studentská vědecká konference na katedře sociologie
Studentská vědecká konference na katedře sociologie
Studentská vědecká konference na katedře sociologie
Studentská vědecká konference na katedře sociologie

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017