Charakteristika katedry sociologie

Naše katedra vznikla v roce 2013 a představuje nejmladší katedru sociologie v České republice. V současné době nabízí prezenční bakalářské studium oboru Sociologie – ať už ve formě samostatného studia (tzv. completus), nebo sdruženého studia (sociologie jako maior, tj. hlavní obor, nebo jako minor, tj. vedlejší obor), v němž lze sociologii studovat v kombinaci s jiným oborem. V budoucnu bychom rádi naši nabídku rozšířili o navazující magisterské studium.

V naší výuce klademe důraz na propojení teoretických a metodologických znalostí a praktických dovedností. Studenty a studentky připravujeme na další akademické studium i na zapojení do praxe a profesního života. Výuku sociologických předmětů nabízíme také studujícím ne-sociologických oborů všech fakulty Ostravské univerzity. Součástí studia na naší katedře je možnost absolvovat zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ či jiného programu.

Katedra sociologie také garantuje realizaci 2 studijních modulů: Základy televizní žurnalistiky a HR-personální konzultant. Díky účasti v nich si mohou studující Ostravské univerzity v rozsahu 2 semestrů rozšířit své studium o praktické znalosti a dovednosti v příslušných oblastech. Na běhu těchto modulů spolupracujeme s odborníky a odbornicemi z praxe (např. ČT Ostrava). Zároveň v akademickém roce 2020/21 připravujeme spuštění cyklu přednášek pro Univerzitu třetího věku (U3V) „Proměny a výzvy současné společnosti“.

Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se katedra zaměřuje na fungování současné (postindustriální) společnosti s důrazem na vybraná aktuální témata, jakými jsou změny v pracovním a rodinném životě, migrační procesy, fungování městského prostoru, řízení organizací nebo význam médií či náboženství. Mimo akademické činnosti se snaží naplňovat i tzv. třetí roli univerzit ve smyslu spolupráce s ne-akademickou veřejností a šíření vědeckých poznatků ve společnosti.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2020