Charakteristika katedry sociologie

Nejjednodušší odpověď na otázku „Co je to sociologie?“ zní, že sociologie je věda o společnosti. Co to ale ve skutečnosti znamená? Sociologie podrobněji studuje společenský život a zaměřuje se zejména na to, jak se různé sociální skupiny, instituce a společnosti vyvíjejí a mění.

Pokud se rozhodnete sociologii studovat, naučíte se přemýšlet kriticky o světě kolem nás, budete zkoumat problematiku soudobé společnosti se zaměřením na vybraná aktuální společenskovědní témata, jakými jsou např. migrace, otázky postindustriální společnosti a její transformace, sociologie organizace a řízení, genderová témata, společenská role náboženství apod. V rámci praktické přípravy se zapojíte do terénních sociologických výzkumů, provádění statistických a sociálních analýz. Můžete se také zabývat sociálním a politickým kontextem chování lidí, které se často ukrývá pod povrchem a přesto významně ovlivňuje naše životy.

Katedra sociologie však nenabízí pouze předměty sociologické. Je zde také možnost vystudovat modul „Základy televizní žurnalistiky“ nebo se zaměřit na problematiku neziskového sektoru v bloku specializovaných předmětů. Vybrané přednášky budou přednášeny v angličtině (úroveň B1/B2 je nezbytná). Součástí studia je možnost vyjet na studijní pobyt na spřátelené univerzity v Evropě v rámci programu Erasmus.

Studium sociologie vám pak umožní se realizovat v celé řadě profesí ve specializovaných organizacích a institucích (výzkumné agentury, oblast neziskového sektoru, podniková sféra, politické organizace, veřejná správa, apod.) a oblastech veřejných politik, sociální politiky, řízení lidských zdrojů anebo v neziskovém sektoru. Díky studiu sociologie na Katedře sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity se z vás stane kvalitní, nezávislý a tvůrčím způsobem myslící profesionál.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017