Celoživotní vzdělávání

     
       
     

Přípravné kurzy pro přijímací řízení

Kurz pro zájemce o studium psychologie
Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování.