Studentská vědecká konference Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity 2019

Milé studentky a studenti psychologie, naše katedra pořádá i v letošním akademickém roce katedrové kolo Studentské vědecké konference, které se můžete aktivně nebo pasivně zúčastnit. V den konání konference bude na katedře psychologie pro tyto účely vyhlášeno děkanské volno.

Den konání: středa 20. března 2019

Místo a čas: Fakulta sociálních studií OU, Českobratrská 16, učebna 303 (vedle auly), od 9:00 hod. do odpoledních hodin (čas ukončení bude odhadnut dodatečně podle počtu přihlášených příspěvků)

Konference je určena pro všechny studenty psychologie, kteří mají zájem prezentovat výsledky své odborné činnosti na širším akademickém fóru, získat cennou zpětnou vazbu a také ohodnocení odbornou porotou a publikem. Studenti mohou na konferenci vystoupit s vybranými výsledky svých seminárních, bakalářských či magisterských prací a prezentovat svůj vlastní, především empirický přínos ke konkrétnímu tématu.

Maximální délka prezentace konferenčních příspěvků je 15 minut (powerpointová prezentace).

Nejlépe hodnocení studenti a studentky budou mít možnost zúčastnit se „Mezinárodních psychologických dnů 2019“, konaných ve dnech 23. - 24. 5. 2019 na UK v Praze.

Na konferenci jsou kromě studentů s příspěvkem srdečně zváni také všichni ostatní studenti, pedagogové a další hosté, kteří se zajímají o obor psychologie.

Jak se přihlásit k aktivní účasti

Zájemce o aktivní účast prosíme, aby se přihlásili nejpozději do 3. 3. 2019 na adresu . Stačí zaslat prozatím jen jméno + název příspěvku. Přihlášený příspěvek může mít i více autorů. Přihlášeným studentům následně zašleme další pokyny.

Bude potřebné dále zaslat nejpozději do 10. 3. 2019 anotaci příspěvku s následujícím obsahem (lze zaslat současně s přihlášením):

Anotace:

  • autor/ka práce, studijní obor a ročník
  • název příspěvku v ČJ a v AJ
  • vedoucí práce – u příspěvků zpracovaných na základě BP a DP
  • abstrakt v ČJ a AJ (téma, cíl, teoretické východisko, metody, výsledky)

Všechny anotace budou zveřejněny v konferenčním Sborníku abstraktů Studentské vědecké konference 2019 Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2019