Studentská vědecká konference Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra psychologie FF OU, stejně jako v minulých letech, i v akademickém roce 2016/2017 pořádá katedrální kolo Studentské vědecké konference a nabízí všem studentům a studentkám psychologických oborů možnost se jí aktivně nebo pasivně zúčastnit.

Den konání SVK: 29. března 2017

Místo a čas SVK: Budova E učebna 309 od 9:00 hodin

Konference je určena pro všechny studenty psychologie, kteří mají zájem prezentovat výsledky své odborné činnosti na širším akademickém fóru a získat kromě cenné zpětné vazby také ocenění odborné poroty a publika. Studenti mohou na konferenci vystoupit s vybranými výsledky svých seminárních, bakalářských či magisterských prací a prezentovat jejich vlastní, především empirický přínos ke konkrétnímu tématu. Maximální délka prezentace konferenčních příspěvků je omezena na 15 minut.

Nejlépe hodnocení studenti a studentky budou mít možnost se zúčastnit Mezinárodních studentských psychologických dnů - 17. ročníku Mezinárodní studentské vědecké konference ve dnech 26.- 27.4.2017 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Na SVK jsou srdečně zváni také všichni ostatní studenti, pedagogové a další hosté, kteří se zajímají o obor psychologie.

Jak se přihlásit k účasti

Zájemce o aktivní účast prosíme, aby nejpozději do 23. února 2017 zaslali na  e-mail
anotaci (cca 15 řádků) svého příspěvku. Všechny anotace budou zveřejněny v konferenčním Sborníku abstraktů 2017 Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Anotace:

  • Název práce v ČJ a v AJ
  • Autor/ka práce, studijní obor a ročník
  • Vedoucí práce u BP a DP
  • Abstrakt v ČJ a AJ (téma, cíl, teoretické východisko, metody, výsledky)
  • Klíčová slova / Key words

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 02. 2017