Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Václav Kaška, Lukáš Fasora
Rok: 2023, Marginalia historica: Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Jiří NEMINÁŘ, Michaela Lokočová
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Nakladatelství Artefactum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Nina Pavelčíková, Jana Hoferková
Rok: 2022, SLOVÁCKO
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Bohemiae Occidentalis Historica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Hospodářské dějiny. Economic history
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Brno v minulosti a dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Hlučínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Václav Kaška, Vítězslav Sommer
Rok: 2022, Masarykova demokratická akademie - Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Václav Kaška, Lukáš Fasora
Rok: 2022, Wiadomości Historyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace