Knižní publikace členů katedry historie

Další knižní publikace na stránkách Centra HSD
Další knižní publikace na stránkách VIVARIA

Monografie
Slovníky a encyklopedie
Skripta
 
2010
2009

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu

LABISCHOVÁ, D.- GRACOVÁ, B.: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 278 s. ISBN 978-80-7368-584-3
16,5 x 23,5 cm

Tento dotisk vydání z roku 2008 je určen posluchačům vysokoškolského studia učitelství dějepisu pro základní i střední školy a všem učitelům dějepisu, usilujícím o rozvoj didaktických kompetencí ve svém oboru v rámci celoživotního vzdělávání. Může však posloužit dalším čtenářům, kteří se hlouběji zajímají o moderní metodiku dějepisného vyučování.

 

Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru

Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru

MYŠKA, M.: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 254 s. ISBN 978-80-7368-751-9
14,5 x 20,5 cm

Malá ukázka
V roce 1995 vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity pro své studenty historie učební text Teoretické a metodické problémy hospodářských dějin. Skriptum bylo používáno i na jiných českých univerzitách a záhy bylo rozebráno. V tomto svazku byl text skripta aktualizován a rozšířen o několik nových kapitol. Aktualizace spočívá jednak v doplnění původních textů o aktuální přínosy bádání o pojednávaných problémech, jednak v rozšíření a doplnění bibliografických údajů o nově vydaná, k problematice přínosná díla.

Obsah soubor pdf

 

Klíčové mezníky vývoje ČSR po roce 1945

Klíčové mezníky vývoje ČSR po roce 1945

PAVELČÍKOVÁ, N.: Klíčové mezníky vývoje ČSR po roce 1945. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 12008, 22009. 86 s. ISBN 978-80-7368-710-6
14,5 x 20,5 cm

Malá ukázka
Učební text určený zájemcům o studium nejnovějších dějin ČSR navazuje na stejnojmennou přednášku vedenou autorkou na katedře historie. Zaměřuje se na převzetí moci komunistickou stranou v Československu, politické procesy ve 40. a 50. letech, obrodný proces v r. 1968 a následné období normalizace zakončené sametovou revolucí. Historické mezníky jsou rozebírány v kontextu se světovým vývojem, zejména se situací v sovětském bloku.

 

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl

KNOB, S. - ZÁŘICKÝ, A.: Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 266 s. ISBN 978-80-7368-689-5
14,5 x 20,5 cm

Malá ukázka
Učební text s názvem Nástin dějin výroby od pravěku po současnost byl napsán jako studijní opora k předmětu Homo faber vyučovanému na katedře historie. V několika kapitolách se snaží o shrnutí dějin techniky a výroby od pravěku až po současnost v některých důležitých odvětvích hospodářství. Dějiny techniky jsou zde pojímány jako nedílná součást dějin lidstva.

 

Totalitární režimy 20. století v Evropě

Totalitární režimy 20. století v Evropě

PAVELČÍKOVÁ, N.: Totalitární režimy 20. století v Evropě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 32009. 96 s. ISBN 978-80-7368-712-0
14,5 x 20,5 cm

Malá ukázka
Studijní opora Totalitární režimy 20. století v Evropě byla vytvořena pro studenty oboru historie, resp. posluchače stejnojmenného předmětu, ale může posloužit i dalším zájemcům o problematiku totalitárních systémů. Přináší základní informace ke genezi, ideologiím a systémům totalitárních režimů 20. století. Podrobněji se věnuje také otázce převzetí moci a nástrojích jejího udržování.

Ve třetím vydání byly odstraněny tiskové chyby.