Nalezeno v listině z roku 1752, Zemský archiv v Opavě, fond Královský úřad Opava

Listina je uložena v inventární jednotce s názvem "Soupisy tolerovaných židovských rodin ve Slezsku a jejich majetku pro berní účely (1751-1782)". Smajlík byl udělán na zadní straně úřední korespondence, fakticky měl zřejmě význam jako vyznačení místa pro přilepení pečetě, ale symbolicky ho autor mohl myslet k pobavení sebe a ostatních.


Nalezeno v listině z roku 1752, Zemský archiv v Opavě, fond Královský úřad Opava


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017