Odborná konference BÍLÁ MÍSTA FILOSOFIE (nevšední témata, opomíjené problémy, tabuizované oblasti...) (12. až 13. května 2020)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity zve k účasti na odborné konferenci BÍLÁ MÍSTA FILOSOFIE (nevšední témata, opomíjené problémy, tabuizované oblasti...)

  • 12. až 13. května 2020 (úterý odpoledne, středa dopoledne)

Konference je určena především studentům magisterských a doktorských studijních programů a případně i akademickým pracovníkům z Česka a Slovenska - z pochopitelných důvodů nikoli jen z oboru filosofie. Příspěvek by však měl usilovat o filosofický přesah.

Abstrakt příspěvku v rozsahu 200-250 slov zašlete do 29. 2. 2020 na adresu bilamistafilosofie@gmail.com.

Rozhodnutí o přijetí bude zasláno do 31. 3. 2020.

Stručné prezentace příspěvku by se měla vejít do 30 minut (plus 10 minut na diskusi). Plné verze příspěvků, které budou dodány do 31. 5. 2020. projdou recenzním řízením a budou v co nejkratší době vydány v konferenčním sborníku. Sborník vydá Filozofická fakulta elektronicky v režimu open access. Účastníci dostanou autorské výtisky zdarma.

Sborník sice nebude impaktovanou publikací, ale i tak může solidně recenzovaný a odborně editovaný sborník, navíc on-line dostupný a snadno citovatelný, pomoci nastartovat akademickou dráhu.

Místo konání: Ostrava, Centrum PANT, Čs. legií 22.

Účastníkům je zajištěno ubytováni v kampusu Palace v centru města zdarma.

Odborná konference BÍLÁ MÍSTA FILOSOFIE (nevšední témata, opomíjené problémy, tabuizované oblasti...) (12. až 13. května 2020)


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2019