Přednáška dr. Doláka na téma UMĚNÍ A FILOZOFIE: CO JE KRÁSA A KÝČ? (pondělí 18. listopadu 2019)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Termín a místo konání:

pondělí 18. listopadu 2019 v 18:00 hod
Klub Atlantik, Čs. legií 7 (vedle Filozofické fakulty OU)


Přednáška představí můj vlastní pohled na to, co je to krása, krásný objekt a jak ho rozeznáme od kýče. Nezastupitelnou roli zde hrají emoce: krásný objekt je takový objekt, který v nás vyvolává slastné uvolnění různých částí těla. Zde vypomohou postřehy z evoluční estetiky a z neurovědní estetiky. Důležitou tezí bude také to, že kýč neexistuje, protože neexistují skutečně objektivní kritéria pro krásu. Skrze umění, zejména hudbu, lze analyzovat naše emoce (psychografy či emografy) a umění je také nástrojem kvalitní meditace. Umění by mělo sloužit jako "bílá propaganda" prosazující důležité filozofické a jiné myšlenky (význam umělé superinteligence) a bojovat proti myšlenkám falešným (fake news).

Přednášející:

PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D., odborný asistent katedry filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity


Vstupné na přednášku do Klubu Atlantik: 60 Kč


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2019