ANTINATALISMUS aneb Nebýt či být? (pondělí 18. září 2017)

Katedra filozofie FF Ostravské univerzity
vás srdečně zve na konferenci

ANTINATALISMUS aneb Nebýt či být?

Co je antinatalismus?

Antinatalismus je moderní filosoficko-etický proud vycházející z myšlenek Arthura Schopenhauera v současnosti zpopularizovaných především dílem Better Never to Have Been z pera Davida Benatara (do češtiny přeloženým pod názvem Nebýt či být). Antinatalismus spočívá v preferenci nebytí namísto bytí. Ve své nejširší podobě tedy zaujímá vyhraněné stanovisko k fundamentální metafyzické otázce po hodnotě a smyslu života, v užší podobě řeší otázku regulace porodnosti a zpochybňuje lidské právo darovat život jiné bytosti.

Pro koho je konference určena?

Konference je otevřena všem členům akademické obce, kteří mají zájem se k této problematice vyjádřit. Vítána je nejen reflexe filosofická, ale také religionistická či teologická, souhlasná i kritická. Uvítáme též příspěvky z oblasti přírodních či lékařských věd.

Program konference:
13:00

VLASTIMIL VOHÁNKA
Zahájení konference
SOUČASNÝ ANTINATALISMUS
13:10

PECZA WOZNICZA
Depresivní realismus
13:40

TOMÁŠ ZEMČÍK
Antinatalistické tendence v technologické sféře: zamyšlení se nad morálním matrixem umělé hyper-inteligence
14:10

VLASTIMIL VOHÁNKA
Asymetrický argument a lítost nad vlastní existencí
14:40

MICHAL KUTÁŠ
Je analytický prístup k otázke „Nebyť či byť“ vhodný?
15:10
PŘESTÁVKA
HISTORICKO-TEOLOGICKÁ REFLEXE
15:40

FILIP SVOBODA
Aristotelův Eudémos
16:10

KATEŘINA LOCHMANOVÁ
Benatar versus Epikuros prismatem Zenónových aporií
16:40

MARKÉTA POLEDNÍKOVÁ
Solovjov – antinatalista?
17:10


TEREZIE VALOVÁ
Teologicko-filozofická reflexe biblických pojmů „dobra“ vs. „zla“
aneb proč je antinatalismus v křesťanském prostředí nepřípustný
17:40


TOMÁŠ NOVOTNÝ
A tak jsem víc blahopřál mrtvým, k tomu, že zemřeli, než živým, kteří ještě žijí.
A ještě lépe, než těmto dvěma, je tomu, kdo ještě nebyl, kdo neviděl zlé skutky, které se dějí pod sluncem.

Harmonogram:

Název a abstrakt svého příspěvku spolu s informací, zda máte zájem o uplatnění příspěvku v monografii, zašlete nejpozději do 30. července 2017 na e-mailovou adresu: svobodofil@gmail.com.

Maximální délka příspěvku v českém nebo anglickém jazyce je stanovena na 20 minut; abstrakt v českém nebo anglickém jazyce očekáváme v rozsahu cca 1 000 znaků.

Nejpozději do týdne od uzávěrky abstraktů bude účastníkům potvrzeno přijetí jejich příspěvků.

Následně bude účastníkům zaslán program konference včetně i nformací o možnostech ubytování atd.

Nejzazším termínem pro odevzdání příspěvků upravených pro účely monografie je 31. leden 2018.

Call for papers ikona pdf

ANTINATALISMUS, aneb Nebýt či být?<br>Copyright: Martin CihlaANTINATALISMUS, aneb Nebýt či být?<br>Copyright: Martin CihlaANTINATALISMUS, aneb Nebýt či být?<br>Copyright: Martin Cihla