ANTINATALISMUS aneb Nebýt či být? (pondělí 18. září 2017)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie FF Ostravské univerzity
vás srdečně zve na konferenci

ANTINATALISMUS aneb Nebýt či být?

Co je antinatalismus?

Antinatalismus je moderní filosoficko-etický proud vycházející z myšlenek Arthura Schopenhauera v současnosti zpopularizovaných především dílem Better Never to Have Been z pera Davida Benatara (do češtiny přeloženým pod názvem Nebýt či být). Antinatalismus spočívá v preferenci nebytí namísto bytí. Ve své nejširší podobě tedy zaujímá vyhraněné stanovisko k fundamentální metafyzické otázce po hodnotě a smyslu života, v užší podobě řeší otázku regulace porodnosti a zpochybňuje lidské právo darovat život jiné bytosti.

Pro koho je konference určena?

Konference je otevřena všem členům akademické obce, kteří mají zájem se k této problematice vyjádřit. Vítána je nejen reflexe filosofická, ale také religionistická či teologická, souhlasná i kritická. Uvítáme též příspěvky z oblasti přírodních či lékařských věd.

Program konference:
13:00

VLASTIMIL VOHÁNKA
Zahájení konference
SOUČASNÝ ANTINATALISMUS
13:10

PECZA WOZNICZA
Depresivní realismus
13:40

TOMÁŠ ZEMČÍK
Antinatalistické tendence v technologické sféře: zamyšlení se nad morálním matrixem umělé hyper-inteligence
14:10

VLASTIMIL VOHÁNKA
Asymetrický argument a lítost nad vlastní existencí
14:40

MICHAL KUTÁŠ
Je analytický prístup k otázke „Nebyť či byť“ vhodný?
15:10
PŘESTÁVKA
HISTORICKO-TEOLOGICKÁ REFLEXE
15:40

FILIP SVOBODA
Aristotelův Eudémos
16:10

KATEŘINA LOCHMANOVÁ
Benatar versus Epikuros prismatem Zenónových aporií
16:40

MARKÉTA POLEDNÍKOVÁ
Solovjov – antinatalista?
17:10


TEREZIE VALOVÁ
Teologicko-filozofická reflexe biblických pojmů „dobra“ vs. „zla“
aneb proč je antinatalismus v křesťanském prostředí nepřípustný
17:40


TOMÁŠ NOVOTNÝ
A tak jsem víc blahopřál mrtvým, k tomu, že zemřeli, než živým, kteří ještě žijí.
A ještě lépe, než těmto dvěma, je tomu, kdo ještě nebyl, kdo neviděl zlé skutky, které se dějí pod sluncem.

Harmonogram:

Název a abstrakt svého příspěvku spolu s informací, zda máte zájem o uplatnění příspěvku v monografii, zašlete nejpozději do 30. července 2017 na e-mailovou adresu: svobodofil@gmail.com.

Maximální délka příspěvku v českém nebo anglickém jazyce je stanovena na 20 minut; abstrakt v českém nebo anglickém jazyce očekáváme v rozsahu cca 1 000 znaků.

Nejpozději do týdne od uzávěrky abstraktů bude účastníkům potvrzeno přijetí jejich příspěvků.

Následně bude účastníkům zaslán program konference včetně i nformací o možnostech ubytování atd.

Nejzazším termínem pro odevzdání příspěvků upravených pro účely monografie je 31. leden 2018.

Call for papers soubor pdf 0,47 MB

ANTINATALISMUS, aneb Nebýt či být?
Copyright: Martin Cihla
ANTINATALISMUS, aneb Nebýt či být?
Copyright: Martin Cihla
ANTINATALISMUS, aneb Nebýt či být?
Copyright: Martin Cihla

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2017