Přednáška dr. Bělohrada na téma Manipulace, autonomie a racionalita (středa 10. května 2017)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra filozofie

srdečně zve všechny zájemce na přednášku

Manipulace, autonomie a racionalita

přednáší

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU v Brně)

Přednáška se koná ve středu 10. 5. 2017
14:00 - 15:30 hod.
budova DM, místnost DM422

Abstrakt:

S pojmem manipulace se setkáváme zejména v populárně psychologických publikacích, které čtenáře poučují, jak se manipulaci vyhnout či jak jiné úspěšně manipulovat. Pojem je však zajímavý také z filozoficko-etického hlediska. Manipulace se nachází uprostřed pomyslného spektra mezi přímým nátlakem a racionální persvazí a zdá se obtížné nalézt definici, která by pokrývala všechny její možné formy. Také morální status manipulace je nejasný. Manipulují i lidé, kteří by se zdráhali uchýlit k přímým donucovacím prostředkům či zjevnému klamání. Někteří badatelé mají za to, že jde o inherentně nevinnou formu ovlivňování, dokonce někdy vítanou. Jiní odmítají manipulaci jako za všech okolností nemorální. V přednášce se zaměřím na současné filozofické pokusy manipulaci pojmově vymezit a pokusím se popsat zejména vztah mezi manipulací, autonomií a racionalitou.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2017