Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii

Katedra filozofie přivítala 6. května 2014 vzácného hosta dr. Barbaru Sattler z Univerzity of St Andrews.

Dr. Barbara Sattler přednesla přednášku na téma The Development of the Notion of Space - from the very Beginnings to Aristotle. Barbara Sattler, Ph.D. působí na University of St Andrews (nejstarší univerzitě ve Skotsku a třetí nejstarší univerzitě ve Velké Británii). Hlavní oblastí jejího zájmu je metafyzika a přírodní filozofie v antickém řeckém myšlení, zejména u předsokratiků, Platóna a Aristotela. Zajímá se však také o současnou metafyziku a estetiku.

Téma přednášky

The Development of the Notion of Space - from the very Beginnings to Aristotle

My talk gives an account of the way in which, in Ancient Greek thought, space first came to be identified as an independent dimension. I argue that in our earliest sources, pre-philosophical as well as philosophical, space is often not clearly distinguished as a separate, independent dimension from time. This leads to difficulties accounting for motion and change. It is in Plato's "Timaeus" that we find, for the  first time, time and space conceived as two completely independent magnitudes. However, in the "Timaeus", time and space can be shown to be conceived as different in such a way that it is unclear how they could be related to each other for the purposes of giving an account of motion and change. I show that the task of distinguishing time and space so a  way that they can, nevertheless, be intelligibly related is only accomplished by Aristotle, especially in his "Physics", where time and  space are both conceived as (distinct) continua, which can be combined.

Vývoj chápání pojmu prostoru - od samotných počátků po Aristotela

Vývoj chápání pojmu prostoru - od samotných počátků po Aristotela" Přednáška se zabývala otázkou, jak se ve starověkém řeckém myšlení ustanovilo pojetí prostoru jako samostatné a nezávislé dimenze. V  nejstarších pramenech, jak předfilozofických, tak rovněž raných filozofických, totiž prostor často nelze jasně vymezit jako samostatnou dimenzi nezávislou na čase. To vede k různým potížím při pokusech o  analýzu pojmů pohybu a změny. Jasné vymezení prostoru a času jako dvou na sobě nezávislých veličin nalezneme poprvé až v Platónově dialogu Timaios. Na druhou stranu, chápání prostoru a času je v Timaiovi natolik odlišné, že znovu může být problematické, jak tyto dva pojmy navzájem skloubit pro potřeby adekvátního vysvětlení pohybu a změny. V přednášce bude ukázáno, že adekvátním způsobem se problému, jak rozlišovat mezi prostorem a časem, zhostil až Aristotelés, zejména ve své Fyzice. Zde čas a prostor analyzuje jako dvě na sobě nezávislá kontinua, která lze nicméně navzájem sloučit.

Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii
Přednáška dr. Barbary Sattler (University of St Andrews) o pojmu prostoru v řecké filozofii

Dr. Barbara Sattler Katedře filozofie zpřístupnila prezentaci ke své přednášce. Soubor je přístupný pouze po přihlášení jménem a heslem (studenti a pedagogové OU). Zájemci mimo univerzitu mohou o zaslání prezentace požádat mailem na adrese .


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017